Urząd Stanu Cywilnego w Stręgielu pow. węgorzewski

Unterschrift
42/1990/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Księgi urodzeń 1874 Księgi małżeństw 1874 Księgi zgonów 1874

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie węgorzewskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 16.09.1874r. Powstało wówczas 29 urzędów dla obwodów wiejskich i 1 dla miasta: Węgorzewo. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1874

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1874, 1874-1874, 1874-1874, 1874-1874.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Gross Strengeln

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

3

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

3

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak