Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Olsztynie

Signatur
42/1994/0
Anzahl der Serien
2
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Kierownictwo Powiatowe NSDAP w Olsztynie: arkusze personalne, instrukcje dla pełnomocników NSDAP, akta kasowe, nominacje nowych kierowników propagandy i kierowników prasowych 1936-1943 sygn. 1-2 Akta Bund Deutscher Osten (Związku Niemieckiego Wschodu): odpisy raportu powiatowego radcy szkolnego w Olsztynie o działalności prywatnych katolickich szkół w Olsztynie, Giławach, Purdzie, Nowej Kaletce, Jarotach, Butrynach, Skajbotach, Wymoju i Worytach, 1939-1939 sygn. 3

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza powstała w 1919 roku w Niemczech. Od 1921 roku jej przywódcą i ideologiem był Adolf Hitler. Po puczu monachijskim w 1923 roku została rozwiązana. Po wyjściu Hitlera z więzienia w 1924 roku partia została odbudowana najpierw jako partia nielegalna, a potem w 1925, po zmianach statutu, jako legalna partia startująca na równych prawach w wyborach do Reichstagu. Organem kierowniczym NSDAP w Niemczech było Reichsleitung z Adolfem Hitlerem na czele. Prowincje jako okręgi partyjne zwały się Gau, a na ich czele stał Gauleiter. Po przejęciu przez partię władzy 30 I 1933 roku Hitler został kanclerzem Rzeszy, a wkrótce Gauleiterzy uzyskali stanowiska naczelnych prezesów prowincji. W skład okręgu wchodziły Kreisgruppe /organizacje powiatowe/ kierowane przez Kreisleiterów. Zwykle Kreisleiter był również starostą powiatowym. W poszczególnych miastach i miejscowościach wiejskich działały Ortsgruppe /wchodzące w skład Kreisgruppe/ z Ortsleiterami na czele. Formacjami NSDAP były: paramilitarne organizacje S.A. i SS oraz cywilne Hitlerjugend, związek dziewcząt /BDM/, związek kobiet, korpus kierowców /NSKK/, korpus lotników /NSFK/ a później także obrona przeciwlotnicza ludności cywilnej. W Prusach Wschodnich NSDAP zaczęła tworzyć się od 1925 roku. W Królewcu powstała wówczas pierwsza Ortsgruppe. W 1932 roku przekształciła się ona w Kreisgruppe z przeszło 60-ma Ortsgruppen w mieście. Wschodniopruscy naziści wzmagali po 1930 roku walkę o zwolenników, o uzyskanie wpływów w instytucjach, radach miejskich i urzędach. Nasilali też terror przeciw przeciwnikom politycznym a zwłaszcza komunistom i socjademokratom. Po przejęciu władzy w państwie przez NSDAP 30 I 1933 roku terror jeszcze się wzmógł, jednocześnie rozpoczęło się przekształcanie Niemiec w państwo totalitarne. Rozwiązano wszystkie partie polityczne oprócz NSDAP. Erich Koch został naczelnym prezesem prowincji zachowując stanowisko szefa partii w Prusach Wschodnich. Rozpoczęły się rządy NSDAP w Prusach Wschodnich, które trwały aż do kapitulacji Królewca w dniu 9 IV 1945 roku.

Laufzeit:

1936-1943

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1936-1943.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

NSDAP Kreisleitung Allenstein

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

3

Bearbeitete Akten insgesamt:

3

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.0

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak