Lokalny Inspektorat Szkolny w Barczewie

Signatur
42/2211/0
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Akta dotyczące szkoły prywatnej w Barczewie, 1886-1893 sygn. 1.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Ścisły nadzór nad szkolnictwem podstawowym i zakładami wychowawczymi ze strony państwa na terenie Prus został wprowadzony w 1872 roku. Do tego czasu kontrola nad placówkami oświatowymi i wychowawczymi, mimo że należała do państwa, zwyczajowo pełniona była przez organy kościelne. W 1872 roku powołano do życia instytucję Powiatowych Inspektorów Szkolnych (Kreisschulinspektoren), które działały na terenie konkretnych powiatów. Urzędy te prowadziły nadzór pedagogiczno-dydaktyczny nad szkołami. Poza tym na terenie konkretnych miast działały Lokalne Inspektoraty Szkolne, które pełniły funkcje nadzorcze w stosunku do szkół miasta w tzw. sprawach wewnętrznych to jest dydaktycznych i wychowawczych. Taki urząd działał w Barczewie. Dokładna data utworzenia Lokalnego Inspektoratu Szkolnego w Barczewie nie jest znana.

Laufzeit:

1886-1893

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1886-1893.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Ortsschulinspektion in Wartenburg

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

1

Bearbeitete Akten insgesamt:

1

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.0

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak