Lokalny Inspektorat Szkolny w Barczewie

Unterschrift
42/2211/0
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Akta dotyczące szkoły prywatnej w Barczewie, 1886-1893 sygn. 1.

Die Geschichte des Schöpfers:

Ścisły nadzór nad szkolnictwem podstawowym i zakładami wychowawczymi ze strony państwa na terenie Prus został wprowadzony w 1872 roku. Do tego czasu kontrola nad placówkami oświatowymi i wychowawczymi, mimo że należała do państwa, zwyczajowo pełniona była przez organy kościelne. W 1872 roku powołano do życia instytucję Powiatowych Inspektorów Szkolnych (Kreisschulinspektoren), które działały na terenie konkretnych powiatów. Urzędy te prowadziły nadzór pedagogiczno-dydaktyczny nad szkołami. Poza tym na terenie konkretnych miast działały Lokalne Inspektoraty Szkolne, które pełniły funkcje nadzorcze w stosunku do szkół miasta w tzw. sprawach wewnętrznych to jest dydaktycznych i wychowawczych. Taki urząd działał w Barczewie. Dokładna data utworzenia Lokalnego Inspektoratu Szkolnego w Barczewie nie jest znana.

Extreme Termine:

1886-1893

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1886-1893.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Ortsschulinspektion in Wartenburg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

1

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

1

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak