Urząd do Spraw Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie

Unterschrift
42/2321/0
Anzahl der Serien
2
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Regulacja rzeki Wel, lewobrzeżnego dopływu Drwęcy, działalność spółki wodnej w Kiersztanowie i Wipsowie, obliczenia spółki wodnej dotyczące regulacji strumienia Tabórzka w rejonie wsi Tabórz i Szeląg 1890-1934 sygn. 1-3

Die Geschichte des Schöpfers:

Urząd Melioracyjny dla Prus Wschodnich powstał w połowie XIXw. w związku z podjętą akcją osuszania terenów. Na czele urzędu stał prezes, któremu w powiatach podlegali urzędnicy budowlani (Kreisbaumeister). Prace Urzędu Melioracyjnego na szczeblu powiatowym kontrolowali inspektorzy (Bauinspektor). Właściciele gruntów rolnych wymagających melioracji tworzyli spółkę wodną, bądź melioracyjną (Wassergenossenschaft, Dränagegenossenschaft). Statut spółki określał jej strukturę organizacyjną. Prezes spółki melioracyjnej zawierał umowę z technikiem na wykonanie prac. Zakres i rodzaj prac melioracyjnych określali członkowie spółki.

Extreme Termine:

1890-1934

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1890-1934.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Kulturbauamt in Allenstein

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

3

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

3

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak