Zarząd Miejski w Reszlu

Unterschrift
42/2731/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Referat Ogólno-Organizacyjny Protokoły posiedzeń Zarządu i MRN, księga uchwał MRN, 1948-1950 sygn. 1-4, 18 Referat Finasowo-Podatkowy Budżet, sprawozdania roczne, księgi biercze podatku gruntowego, podatku od lokali; księga wypłat komornego, 1946-1950 sygn. 5-11 Referat Administracyjny Domowe książki meldunkowe, 1947-1950 sygn. 12-17

Die Geschichte des Schöpfers:

Po wycofaniu się wojskowych władz radzieckich z terenu powiatu biskupieckiego w maju 1945 roku, władzę cywilną przejęli burmistrzowie wraz z zarządami miejskimi. W Reszlu pierwszym burmistrzem mianowano Zygmunta Plejszerowskiego, który powołał Zarząd Miejski. W jego skład poza burmistrzem weszli: zastępca burmistrza oraz 3 ławników. Funkcje administracyjne Zarządu miało pełnić biuro, z zorganizowaniem którego były ogromne trudności. Statut organizacyjny biur zarządów przewidywał istnienie 4 referatów: ogólno-organizacyjnego, administracyjnego, gospodarki społecznej i finansowo-podatkowego. W rzeczywistości jednak jeszcze w 1947 roku w biurze Zarządu nie było podziału pracy. Wiele spraw administracyjnych załatwiało Prezydium MRN lub sam burmistrz. Władze samorządowe w Reszlu zorganizowały się na początku 1946 roku. W skład Rady Miejskiej weszło 15 członków, wybrano Prezydium i powołano Komisje.

Extreme Termine:

1946-1950

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1946-1950.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

18

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

18

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

zespół nr253 przejęty ze zlikwidowanego Oddziału APO w Mrągowie (2004-03-01)