Urząd Stanu Cywilnego w Jarnołtowie

Unterschrift
42/2946/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
177

Inhalt:

księgi małżeństw: 1909-1913

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach Wschodnich utworzono na mocy Ustawy z 09.03.1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw, obowiązującej od 01.10.1874 r. Ustawa wprowadziła powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego. Całą prowincję podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów, w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) pozostawał w Urzędzie, natomiast wtóropis (Neben-Register) przekazywano do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht). Urząd Stanu Cywilnego w Jarnołtowie powstał na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Prowincji Prusy z 07.09.1874 r., regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Morąg i nominację urzędników stanu cywilnego i ich zastępców.

Extreme Termine:

1909-1913

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1909-1913.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Gross Arnsdorf

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

1

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

1

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak