Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej Gostynin

Unterschrift
50/224/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

1. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z l. 1826-1894 tj. akta urodzeń do 1894 r., akta małżeństw do 1888 r., akta zgonów do 1886 r. (sygn. od 1 do 40, od 70 do 89 i od 111 do 125); 2. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1826-1835, 1841-1843, 1845-1851, 1852-1879, 1881-1883, 1898-1899 (sygn. od 41 do 69, od 90 do 110 oraz od 126 do 127).

Die Geschichte des Schöpfers:

Księgi prowadzone przez władze kościelne zawierające akta chrztów, ślubów i zgonów określane popularnie mianem metryk (od łac. słowa "metrica"oznaczającego spis, rejestr) pojawiły się w Polsce w poł. XV w., a rozpowszechniły się szerzej w XVIII w. W 1577 r. synod piotrkowski zatwierdził postanowienia Soboru Trydenckiego z 1563 r. m.in. dotyczące prowadzenia ksiąg chrztów i ślubów. Jednak powszechny nakaz sporzadzania metryk chrztów, bierzmowania i ślubów wraz z formułkami wydał dopiero arcybiskup Bernard Maciejowski w swym liście pasterskim z 1607 r. Wspomniane ustawy kościelne dotyczące metryk poprzedziły ustawodawstwo cywilne tj. zarówno obowiązujące od 1807 r. w Księstwie Warszawskim prawo cywilne Kodeks Napoleona, jak i nowe prawo o małżeństwie wprowadzone w 1836 r. przez cara Mikołaja I postanowieniem z dn. 16.03.1836 r. W przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, nowe prawo z 1836 r. zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. W wyznaniu ewngelickim ślubu udzielał w obecności dwóch świadków pastor danej gminy, a w wyznaniu mojżeszowym - rabin, który po dopełnieniu obrzędu religijnego udawał się ze świadkami i narzeczonymi do urzędnika utrzymującego akta stanu cywilnego w celu sporządzenia aktu małżeństwa. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970]

Extreme Termine:

1826-1940

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1826-1940.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

rosyjski, polski

Verfügbarkeit:

Teilweise geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

147

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

126

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

4.33

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

3.73

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak 127 j.a.
Liefer- und Abnahmeliste Tak 20 j.a.

zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 1-40; 76-79; 87 (mikrofilmy nr: 313496-313535; 1235-1245; 1809)