Komisja Rządowa Sprawiedliwości

Unterschrift
1/192/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Nieliczne jednostki w zespole to: wykład nauk prawa zawierający akta Komisji z lat 1832-1846 dot. prac i projektów w związku z zamiarem wprowadzenia kursów prawniczych, które miały zastąpić zlikwidowane studium uniwersyteckie, tom akt z okresu powstania listopadowego (głównie kopie wpływające do Archiwum Głównego Krajowego za pośrednictwem Komisji Sprawiedliwości), akta osobowe.

Die Geschichte des Schöpfers:

Komisja utworzona została w 1815 r.; zniesiona w 1876 r. jako ostatnia z Komisji Rządowych w Królestwie Polskim. Była ona najwyższą i samodzielną władzą w zakresie administracji wymiaru sprawiedliwości. Komisja miała zwierzchni nadzór i kierownictwo nad całym sądownictwem Królestwa Polskiego, bez naruszania zasady niezawisłości sędziów. Przygotowywała również projekty ustaw oraz przekazywała uwagi Radzie Administracyjnej.

Extreme Termine:

1830-1887

Einstufung:

administracja ogólna

Name des Schöpfers:

Daten:

1830-1887.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

rosyjski, polski, francuski

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

5

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

5

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.1

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak ze wstępem

stan zachowania zespołu - szczątkowy