Komisja Rządowa Sprawiedliwości

Signatur
1/192/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Nieliczne jednostki w zespole to: wykład nauk prawa zawierający akta Komisji z lat 1832-1846 dot. prac i projektów w związku z zamiarem wprowadzenia kursów prawniczych, które miały zastąpić zlikwidowane studium uniwersyteckie, tom akt z okresu powstania listopadowego (głównie kopie wpływające do Archiwum Głównego Krajowego za pośrednictwem Komisji Sprawiedliwości), akta osobowe.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Komisja utworzona została w 1815 r.; zniesiona w 1876 r. jako ostatnia z Komisji Rządowych w Królestwie Polskim. Była ona najwyższą i samodzielną władzą w zakresie administracji wymiaru sprawiedliwości. Komisja miała zwierzchni nadzór i kierownictwo nad całym sądownictwem Królestwa Polskiego, bez naruszania zasady niezawisłości sędziów. Przygotowywała również projekty ustaw oraz przekazywała uwagi Radzie Administracyjnej.

Laufzeit:

1830-1887

Klassifikation:

administracja ogólna

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1830-1887.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

rosyjski, polski, francuski

Zugänglichkeit:

Vollständig geteilt

Akten insgesamt:

5

Bearbeitete Akten insgesamt:

5

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.1

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.1

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak ze wstępem

stan zachowania zespołu - szczątkowy