Urząd Stanu Cywilnego w Rudniku

Unterschrift
18/435/0
Anzahl der Serien
5
Anzahl der Scans
3950

Inhalt:

Zespół zawiera jednorodną dokumentację w postaci wtóropisów: – ksiąg urodzeń z lat 1874–1907 – ksiąg małżeństw z lat 1874–1907 – ksiąg zgonów z lat 1874–1907 – skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874–1907 odtworzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudniku w latach 2000–2005

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach zostały powołane do życia na mocy ustawy „Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung” z 9 marca 1874 roku. Ustawa weszła w życie 1 października 1874 roku, a następnie została zastąpiona ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku obejmującą całą Rzeszę Niemiecką. Ustawy te wprowadziły między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów zastępując tym samym rejestrację prowadzoną do tamtej pory przez urzędy parafialne, czy gminy wyznaniowe. Wprowadzono obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg prowadzonych w języku niemieckim. Wszystkie trzy serie ksiąg sporządzono w dwóch egzemplarzach. Ponadto istniał podział ksiąg na oryginały (Hauptregister) oraz wtóropisy (Nebenregister). Całe państwo pruskie podzielono na okręgi urzędów stanu cywilnego (Standesamtsbezirk), na które składały się od jednej do kilku gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. W okręgach obejmujących jedną gminę czynności rejestracji sprawowali: burmistrz, wójt lub za zezwoleniem wyższych władz administracyjnych (w praktyce nadprezydenta prowincji) ich zastępcy. Gdy okręg urzędu stanu cywilnego obejmował kilka gmin, urzędnik stanu cywilnego i jego zastępca byli mianowani przez nadprezydenta prowincji. Na mocy ustawy o właściwości władz administracyjnych i sądowych z 1 sierpnia 1883 roku, nadzór nad działalnością urzędników stanu cywilnego sprawowali: starosta jako przewodniczący wydziału powiatowego (Kreisausschuss) oraz w wyższej instancji prezydent rejencji i minister spraw wewnętrznych. Rudnik jest jedną z najstarszych wsi w powiecie raciborskim, jego początki sięgają XI w. W okresie z którego pochodzą akta zespołu, był własnością rodziny von Selchow. Obecnie jest siedzibą gminy Rudnik, która zajmuje powierzchnię blisko 7,4 tysięcy ha. Położona jest w Kotlinie Raciborsko-Oświęcimskiej. Administracyjnie należy do powiatu raciborskiego i województwa śląskiego. Od zachodu graniczy z województwem opolskim. Pozostałe miejscowości gminy to: Brzeźnica, Czerwięcice, Dolędzin, Gamów, Grzegorzowice, Jastrzębie, Lasaki, Ligota Książęca, Łubowice, Modzurów, Ponięcice, Sławienko, Sławików, Strzybnik i Szonowice. Wszystkie zamieszkuje ponad pięć tysięcy osób. Urząd Stanu Cywilnego w Rudniku (Standesamt Rudnik) został utworzony 3 września 1874 roku aktem wykonawczym do ustawy z 1874 roku, czyli decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu . Siedziba urzędu mieściła się w Rudniku. Rejestracji w urzędzie podlegały zdarzenia z obszaru dworskiego Rudnik (Rudnik) oraz gminy Rudnik. Pierwszym naczelnikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Rudniku został von Selchow, tajny radca rejencyjny w Rudniku, a jego zastępcą Robert Ruske, rachmistrz i zastępca naczelnika gminy Rudnik . W kolejnych latach w Rudniku funkcje urzędników sprawowali: Hadamik, Nickel, Matyssek, Lamla, Janernick. Autor wstępu i inwentarza: mgr Wojciech Mitręga.

Extreme Termine:

1874-1907

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1907.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Rudnik

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

37

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

37

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

K.M. z dnia 12 września 2013 r.