Akta miasta Poznania

Unterschrift
53/474/0
Anzahl der Serien
634
Anzahl der Scans
1183330

Inhalt:

Zespół zawiera materiały do dziejów miasta Poznania od XIII w. (dokumenty), poprzez księgi radzieckie, wójtowskie, przyjęć do prawa miejskiego itp. do akt spraw kancelarii XIX i XX w. Obejmują one wszystkie aspekty życia miasta i jego mieszkańców, także kartotekę meldunkową mieszkańców, prowadzoną od 1870 r. do poł. lat 30. XX w.

Die Geschichte des Schöpfers:

Poznań do końca XVIII w. nie stanowił jednolitej całości administracyjnej, obok miasta królewskiego istniały niezależne jurydyki, posiadające samorząd, do miasta należały natomiast wsie. Miasto lewobrzeżne oparte było na dokumencie lokacyjnym z 1253 r. i z chwilą wykupu wójtostwa pod koniec XVI w. osiągnęło pełny samorząd. Przedstawicielem samorządu była Rada Miejska ze swym zwierzchnikiem -burmistrzem (było ich 2) - na czele, wybierana co roku i zatwierdzana przez starostę generalnego wielkopolskiego. Od 1779 r. wprowadzono urzędy prezydenta i wiceprezydenta. Rada miejska była organem zarządzającym, ustawodawczym i sądowniczym. W 1809 r. wprowadzono ustrój municypalny na wzór francuski, który przetrwał do 1831 r. W 1831 r. wprowadzono nową ordynację miejską, na podstawie której członków Rady Miejskiej wybierali mieszkańcy, posiadający wymagany cenzus majątkowy. Kolejna ordynacja pochodziła z 1853 r. Istotne zmiany ustrojowe wprowadziły dopiero władze polskie, które w 1928 r. umocniły zależność samorządu od władz państwowych. Akta zespołu kończą się na 1945 r. (na podst. opracowania M. Miki).

Extreme Termine:

1254 - 1945

Einstufung:

administracja ogólna

Name des Schöpfers:

Daten:

1254-1254, 1280-1280, 1284-1284, 1299-1299, 1302-1302, 1343-1344, 1352-1352, 1358-1358, 1364-1364, 1372-1372, 1376-1376, 1388-1391, 1397-1945.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

włoski, rosyjski, polski, niemiecki, łaciński, japoński, francuski

Verfügbarkeit:

Teilweise geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

28995

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

20098

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

567.93

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

484.16

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Karteninventar genehmigt Tak kartografia - 310 j. inw. (patrz też system informatyczny)
andere Hilfsmittel Tak
keine hilfe Nie 2678 j.a.
persönlicher Index Nie elektroniczny, dotyczy kartoteki meldunkowej
elektronisches Inventar der Archivarbeit Nie
Buchbestand genehmigt Tak A) dokumenty (syg. D 1- D 236, D 238-D 745) B) aktowe: a) starop.(syg. I 1- I 2343) b) XIX-XX w. (syg. 1- ...)
Liefer- und Abnahmeliste Tak aktowe - 11 j.a. (4 spisy w całości + 1- lp.:1-2), techniczna - 4 j.a. (lp.: 3-6)
Arbeitsliste Nie aktowe - 11 j.a. (z AP Zielona Góra)

Zespół archiwalny w części dotyczącej XIX i XX w. wyłączony z udostępniania z powodu konieczności wykonania niezbędnych prac techniczno-konserwacyjnych w magazynie przy ul. Sierocej 10. inw. ks. - A) dokumenty (sygn. D 1- D 236, D 238-D 745) B), aktowe = a) starop.(sygn. I 1- I 2343), b) XIX-XX w.); inw. kart. przyjęty - kartografia:: 310 j. inw. (patrz też system informatyczny) spis zd.-odb. - aktowe - 11 j.a. (4 spisy w całości + 1- lp.:1-2), techniczna - 4 j.a. (lp.: 3-6) bez ewidencji - 2678 j.a. W zespole zmikrofilmowano 372 j. a. o sygn.: I1 (nr O 67150), I38 (nr O 67151), I41-I42 (nr O 67152-67153), I108-I197 (nr O: 67154-67242), I199-I201 (nr O: 67243-67245), I203-I204 (nr O: 67246-67247), I223-I238 (nr O: 67248-67263), I240-I270 (nr O: 67264-67294), I273-I277 (nr O: 67297-67301), I279-I290 (nr O: 67302-67313), I324 (nr O 67314), I328 (nr O 67315), I330-I333 (nr O: 67316-67319), I335-I336 (nr O: 67320-67321), I341 (nr O 67322), I343 (nr O 67323), I356 (nr O 67324), I358 (nr O 67325), I398 (nr O 67326), I402-I403 (nr O:67327-67328), I405 (nr O 67329), I452 (nr O 67330), I456 (nr O 67331), I460 (nr O 67332), I462 (nr O 67333), I471-I475 (nr O: 67334-67338), I477 (nr O 67339), I479-I480 (nr O: 67340-67341), I484-I488 (nr O: 67342-67346), I490 (nr O 67347), I492-I605 (nr O: 67348-67461), I609-I613 (nr O: 67462-67466), I615-I630 (nr O: 67467-67482), I632-I637 (nr O: 67483-67488), I641 (nr O 67489), I643-I646 (nr O: 67490-67493), I648-I656 (nr O: 67494-67502), I658 (nr O 67503), I662 (nr O 67504), I664-I665 (nr O: 67505-67506), I668 (nr O 67507), I670-I675 (nr O: 67508-67513), I677-I686 (nr O: 67514-67523) oraz zdigitalizowano (skany) 1091 j. a. o sygn.: 14227-15317 (nr 53 91954-53 93044) oraz dokumenty pergaminowe i papierowe.