H. Dietel Spółka Akcyjna Przemysłu Włókienniczego w Sosnowcu

Unterschrift
12/857/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Organizacja i zarządzanie: statuty, protokoły walnych zgromadzeń, sprawozdania z lat 1890-1944, sygn. 1-116 Produkcja: zestawienia, sprawozdania z lat 1928-1940, sygn. 117-131 Zaopatrzenie i zbyt: sprawozdania, zestawienia dotyczące sprzedaży z lat 1926-1944 [1945], sygn. 132-160 Finanse: bilanse, księgi główne, dzienniki, księgi inwentarzowe z lat 1878-1945, sygn.161-454 Personel: regulaminy, umowy zbiorowe, taryfy płac z lat 1893-1939, sygn. 455-485

Die Geschichte des Schöpfers:

H. Dietel Spółka Akcyjna Przemysłu Włókienniczego w Sosnowcu została utworzona w 1922 roku. Spółka prowadziła przędzalnię wełny czesankowej położoną w tej samej miejscowości. Przędzalnia została założona w 1878 roku przez przemysłowca niemieckiego Heinricha Dietla, a w 1922 roku sprzedana przez jego sukcesorów nowo powstałej Spółce. Udziałowcami Spółki byli prawie wyłącznie członkowie rodziny Dietlów. Przędzalnia wełny czesankowej rozwijała się dynamicznie do wybuchu I wojny światowej. Wojna spowodowała unieruchomienie fabryki, co pociągnęło za sobą wielkie straty. W 1920 roku przędzalnia została ponownie uruchomiona i wytwarzała przędzę przez cały okres międzywojenny. Przędzalnia i Spółka funkcjonowały także w czasie II wojny światowej, ale ze względu na trudności stopniowo ograniczano produkcję i demontowano maszyny. W budynkach fabrycznych zainstalowano wytwórnię hamulców i kompresorów; część maszyn była jednak czynna do końca okupacji niemieckiej. W lutym 1945 rok przędzalnia została przejęta przez tymczasowy zarząd państwowy. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. L. Domański, Będzin 1982]

Extreme Termine:

[1878] 1922-1944 [1947]

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1878-1922, 1922-1944, 1945-1947.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

H. Dietel Aktiengesellschaft für Textilindustrie in Sosnowitz

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

1285

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

485

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

26.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

9.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak 485 j.
Arbeitsliste Tak 791 j.
Liefer- und Abnahmeliste Tak 9 j.

KM 2.11.1988, 0014-6