Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu

Unterschrift
12/2106/0
Anzahl der Serien
2
Anzahl der Scans
3497

Inhalt:

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1899-1909, sygn. 1-30 Alegata z lat 1899-1904, sygn. 31-41

Die Geschichte des Schöpfers:

Od 1826 roku zasady sporządzania akt stanu cywilnego na terenie zaboru rosyjskiego regulowały przepisy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu została utworzona w 1899 roku. Jej obszar, w całości wydzielony z parafii w Czeladzi, obejmował wsie i osady: Ostra Górka, Pogoń, Sosnowiec i Stary Sosnowiec. W 1902 roku miejscowości te wraz z przyległymi osiedlami fabrycznymi znalazły się w granicach nowopowstałego miasta Sosnowca. Rozwój nowego ośrodka miejskiego przyczynił się do kolejnych zmian w administracji kościelnej. 18 lipca 1911 roku z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wyłączona została dawna osada, a następnie dzielnica Pogoń na terenie, której powołano samodzielną parafię św. Tomasza Apostoła. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. P. Snoch, Katowice 2013]

Extreme Termine:

1899-1909

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1899-1909.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

węgierski, rosyjski, polski, niemiecki, łaciński, czeski

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

41

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

41

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.8

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.8

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

KM 12.09.2013, D.0002.4.2013, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA, zmikrofilmowano jednostki o sygnaturach: 1-41