Urząd Stanu Cywilnego w Chorzowie

Unterschrift
12/2600/0
Anzahl der Serien
5
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Księgi urodzeń z lat 1874-1910, sygn. 1-34, 141-145 Księgi małżeństw z lat 1874-1910, sygn. 35-67, 146-150 Księgi zgonów z lat 1874-1910, sygn. 68-99, 151-155 Alegata z lat 1874-1910, sygn. 100-130, 156-164 Skorowidze do ksiąg z lat 1874-1910, sygn. 131-140, 165-169 Spis zdawczo-odbiorczy Księgi urodzeń z lat 1911-1917, sygn. 170-176 Księgi małżeństw z lat 1911-1935, sygn. 177-200 Księgi zgonów z lat 1911-1935, sygn. 201-226 Alegata do akt małżeństw z lat 1911-1935, sygn. 227-291 Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1893-1935, sygn. 292-297

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach, a więc i na Śląsku, zostały powołane do życia na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku (Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung). Wprowadziły one między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów, zastępując tym samym rejestrację wyznaniową prowadzoną do tej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. W rok później zastąpiona została ogónoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Chorzowie został utworzony decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 1874 roku z mocą obowiązującą od 1 października tegoż roku. Urząd działał w obrębie ówczesnej gminy Chorzów. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. J. Wyciślok, Chorzów 2007]

Extreme Termine:

1874-1935

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Urząd Stanu Cywilnego w Chorzowie III

Daten:

1874-1935.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Chorzow

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

297

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

169

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

8.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

4.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak 169 j.
Liefer- und Abnahmeliste Tak 128 j. (sygn. 170 - 297)

KM 5.11.2007, 0010-5; KM 18.12.2012, 0010-4/12