Urząd Stanu Cywilnego w Mysłowicach

Unterschrift
12/2790/0
Extreme Termine
1874-1922 [1938]
Anzahl der Serien
6
Anzahl der Scans
20295

Inhalt:

Księgi urodzeń z lat 1874-1912, sygn. 1-48, 125-134 Księgi małżeństw z lat 1874-1912, sygn. 49-84, 135-139 Księgi zgonów z lat 1874-1912, sygn. 85-119, 140-144 Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1912, sygn. 120-124 Spis zdawczo-odbiorczy: Księgi urodzeń z lat 1913-1918, sygn. 145-151, 207-209 Księgi małżeństw z lat 1913-1938, sygn. 152-178, 210-213 Księgi zgonów z lat 1913-1938, sygn. 179-206, 214-215 Alegata do ksiąg małżeństw z lat 1876-1879, 1881-1883, 1885-1936, sygn. 216-323 Akta zbiorowe do ksiąg zgonów z lat 1900-1928, 1930-1934, sygn. 331-362

Die Geschichte des Schöpfers:

Urząd Stanu Cywilnego w Mysłowicach [Standesamt Myslowitz] został utworzony decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej 1 października 1874 roku. Działał na podstawie pruskiej ustawy z dnia 9 marca 1874 roku Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung, która w roku następnym zastąpiona została przepisami ogólnoniemieckimi. Do jego głównych zadań należała świecka rejestracja aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. Okręg Urzędu obejmował miasto Mysłowice. Obowiązki urzędnika stanu cywilnego ustawowo pełnił burmistrz. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. T. Hajewski , Katowice 2014]

Extreme Termine:

1874-1922 [1938]

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1938.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Myslowitz

Sprachen:

polski, niemiecki

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

362

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

144

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

14.7

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

4.31

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
persönlicher Index Nie dla urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1912
Buchbestand genehmigt Tak sygn. 1-144
Liefer- und Abnahmeliste Tak sygn. 145-362

KM D.0002.4.2014, 25.09.2014