Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej na obwód nadnotecki w Bydgoszczy

Signatur
6/118/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
807

Inhalt:

Posiedzenia Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Poznaniu, organizacja administracji leśnej i szkolnictwa.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

3 XII 1918 r. powołano Naczelną Radę Ludową w Poznaniu. Była reprezentacją Polaków w zaborze pruskim. Jej organem wykonawczym był Komisariat Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu oraz Podkomisariat NRL w Gdańsku, właściwy na terenie prowincji Prusy Zachodnie, Prusy Wschodnie i Pomorze oraz Podkomisariat NRL w Bydgoszczy, właściwy dla obwodu nadnoteckiego. Podkomisariaty koordynowały działalność polskich rad ludowych i reprezentowały ich interesy wobec władz niemieckich. Po podpisaniu traktatu wersalskiego 28 VI 1919 r. podkomisariaty zajmowały się przygotowaniem polskich urzędów i urzędników, zabezpieczeniem interesów majątkowych państwa polskiego, do czasu przejęcia przez Polskę obszarów przyznanych jej na mocy postanowień traktatowych, koordynacja działań polskich delegatów przy władzach i urzędach pruskich. W Podkomisariacie NRL w Gdańsku funkcjonowały wydziały: generalny, szkolny, sądownictwa, techniczny i elektryfikacji oraz oddziały: kolejowy, pocztowy, administracyjny i dział paszportowy. W listopadzie i grudniu 1919 r. większość wydziałów podkomisariatu przeniesiono z Gdańska do Torunia. Stworzyły one podstawy do organizacji polskiej admnistracji państwowej na Pomorzu.

Laufzeit:

1918-1919

Klassifikation:

administracja ogólna

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1918-1919.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski, niemiecki

Zugänglichkeit:

Es wird nicht geteilt

Akten insgesamt:

7

Bearbeitete Akten insgesamt:

7

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.07

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.07

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak

baza danych IZA