Prefekt Departamentu Bydgoskiego Księstwa Warszawskiego w Bydgoszczy

Signatur
6/153/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
1815

Inhalt:

Przywileje miasta Torunia, podatek czopowy, organizacja szpitali w Bydgoszczy, Mroczy, Koronowie i Szubinie, zapisy testamentowe dla szpitala w Toruniu, leczenie chorych, przepisy w sprawie handlu solą, emigracja do Rosji, koszty utrzymania i konserwacji śluz i Kanału Bydgoskiego.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Prefekt, podporządkowany bezpośrednio ministrowi spraw wewnętrznych, był przełożonym władzy administracyjnej na podległym obszarze, z wyjątkiem spraw sądowniczych i wojskowych. Sprawował ogólny nadzór nad administracją, sprawami oświaty i nauczania, skarbowymi, policyjnymi, porządkiem i bezpieczeństwem oraz gospodarczymi i zdrowotnymi departamentu. Spory administracyjne rozstrzygał 3-osobowy organ kolegialny - rada prefekturalna. Identyczną władzę na terenie powiatu sprawował podprefekt. Działająca przy nim rada powiatowa stanowiła ciało kolegialne rozstrzygające i decydujące w sprawach zmniejszenia opłat podatkowych, przedstawiała postulaty w zakresie potrzeb powiatu. Departament Bydgoski obejmował dawne województwa: inowrocławskie, brzesko-kujawskie, chełmińskie i ziemię michałowska, część powiatów wałeckiego i kamińskiego. Dzielił się na 10 powiatów.

Laufzeit:

[1783-1807] 1808-1815 [1819]

Klassifikation:

administracja ogólna

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1783-1807, 1808-1815, 1819-1819.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski, niemiecki

Zugänglichkeit:

Es wird nicht geteilt

Akten insgesamt:

23

Bearbeitete Akten insgesamt:

23

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.52

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.52

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak