Prefekt Departamentu Bydgoskiego Księstwa Warszawskiego w Bydgoszczy

Unterschrift
6/153/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
1815

Inhalt:

Przywileje miasta Torunia, podatek czopowy, organizacja szpitali w Bydgoszczy, Mroczy, Koronowie i Szubinie, zapisy testamentowe dla szpitala w Toruniu, leczenie chorych, przepisy w sprawie handlu solą, emigracja do Rosji, koszty utrzymania i konserwacji śluz i Kanału Bydgoskiego.

Die Geschichte des Schöpfers:

Prefekt, podporządkowany bezpośrednio ministrowi spraw wewnętrznych, był przełożonym władzy administracyjnej na podległym obszarze, z wyjątkiem spraw sądowniczych i wojskowych. Sprawował ogólny nadzór nad administracją, sprawami oświaty i nauczania, skarbowymi, policyjnymi, porządkiem i bezpieczeństwem oraz gospodarczymi i zdrowotnymi departamentu. Spory administracyjne rozstrzygał 3-osobowy organ kolegialny - rada prefekturalna. Identyczną władzę na terenie powiatu sprawował podprefekt. Działająca przy nim rada powiatowa stanowiła ciało kolegialne rozstrzygające i decydujące w sprawach zmniejszenia opłat podatkowych, przedstawiała postulaty w zakresie potrzeb powiatu. Departament Bydgoski obejmował dawne województwa: inowrocławskie, brzesko-kujawskie, chełmińskie i ziemię michałowska, część powiatów wałeckiego i kamińskiego. Dzielił się na 10 powiatów.

Extreme Termine:

[1783-1807] 1808-1815 [1819]

Einstufung:

administracja ogólna

Name des Schöpfers:

Daten:

1783-1807, 1808-1815, 1819-1819.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski, niemiecki

Verfügbarkeit:

Es wird nicht geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

23

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

23

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.52

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.52

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak