Klasztor Bernardynów w Bydgoszczy

Unterschrift
6/428/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
1494

Inhalt:

Z zespołu liczącego 10 j.a. siedem jednostek stanowią akta powstałe w związku z sprawowanym przez administrację pruską nadzorem nad klasztorem, jego majątkiem i sprawami finansowymi, stanem obiektów; teczki powstałe w klasztorze to notatnik gwardianów z lat 1824-1828 i rozprawa teologiczna.

Die Geschichte des Schöpfers:

Bernardyni zostali sprowadzeni do Bydgoszczy 5 XII 1480 r. przez bpa kujawskiego Zbigniewa z Oleśnicy, na polecenie Kazimierza Jagiellończyka. Teren pod budynki zapewnił król, środki na utrzymanie donatorzy. Klasztor początkowo drewniany, po 1550 r. odbudowany jako murowany. Działalność koncentrowała się na prowadzeniu bractw, pracy kaznodziejskiej, propagowaniu nabożeństwa loretańskiego. Zakonnicy prowadzili pracę wśród protestantów, opiekowali się kościołem św. Idziego, gdzie uczęszczali katolicy pochodzenia niemieckiego. Przy klasztorze istniało studium filozofii, a następnie retoryki. Po 1772 r. klasztor poddany kontroli władz pruskich. W 1815 r. zakazano przyjmowania nowicjuszy. Ostatecznie zlikwidowany w 1829 r., gdy ostatni zakonnik opuścił klasztor.

Extreme Termine:

1772-1828

Einstufung:

instytucje wyznaniowe

Name des Schöpfers:

Daten:

1772-1828.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski, niemiecki

Verfügbarkeit:

Teilweise geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

10

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

10

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.18

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.18

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

baza danych IZA