Klasztor Bernardynów w Bydgoszczy

Signatur
6/428/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
1494

Inhalt:

Z zespołu liczącego 10 j.a. siedem jednostek stanowią akta powstałe w związku z sprawowanym przez administrację pruską nadzorem nad klasztorem, jego majątkiem i sprawami finansowymi, stanem obiektów; teczki powstałe w klasztorze to notatnik gwardianów z lat 1824-1828 i rozprawa teologiczna.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Bernardyni zostali sprowadzeni do Bydgoszczy 5 XII 1480 r. przez bpa kujawskiego Zbigniewa z Oleśnicy, na polecenie Kazimierza Jagiellończyka. Teren pod budynki zapewnił król, środki na utrzymanie donatorzy. Klasztor początkowo drewniany, po 1550 r. odbudowany jako murowany. Działalność koncentrowała się na prowadzeniu bractw, pracy kaznodziejskiej, propagowaniu nabożeństwa loretańskiego. Zakonnicy prowadzili pracę wśród protestantów, opiekowali się kościołem św. Idziego, gdzie uczęszczali katolicy pochodzenia niemieckiego. Przy klasztorze istniało studium filozofii, a następnie retoryki. Po 1772 r. klasztor poddany kontroli władz pruskich. W 1815 r. zakazano przyjmowania nowicjuszy. Ostatecznie zlikwidowany w 1829 r., gdy ostatni zakonnik opuścił klasztor.

Laufzeit:

1772-1828

Klassifikation:

instytucje wyznaniowe

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1772-1828.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski, niemiecki

Zugänglichkeit:

Teilweise geteilt

Akten insgesamt:

10

Bearbeitete Akten insgesamt:

10

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.18

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.18

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak

baza danych IZA