Klasztor Jezuitów w Bydgoszczy

Unterschrift
6/429/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
399

Inhalt:

Nie zachowały się akta własne; pozostałe teczki akt mają różną proweniencję zespołową i zostały wytworzone przez sąd landwójtowski w Bydgoszczy, regencję w Kwidzynie i Deputację Kamery Wojenno-Domenalnej w Bydgoszczy; dotyczą sporu z Żydowską Gminą Wyznaniową w Inowrocławiu w sprawach finansowych, sprawowania nadzoru nad klasztorem przez administrację pruską i naprawy budynku poklasztornego.

Die Geschichte des Schöpfers:

Jezuici zostali sprowadzeni do Bydgoszczy w 1616 r. jako kaznodzieje i spowiednicy przy kościele farnym. W 1618 r. utworzono misję, rok później rezydencję podlegającą kolegium w Toruniu. Na przełomie lat 1648/49 ukończono świątynię, kolegium w 1653 r. Istniał teatr, bursa muzyczna oraz bractwa kościelne. Po rozwiązaniu zakonu przez Klemensa XIV w 1773 r., w Prusach mogli działać dłużej. W 1782 r. kolegium zostało ostatecznie zlikwidowane, a majątek przeznaczony na cele edukacyjne.

Extreme Termine:

[1760]1773-1806

Einstufung:

instytucje wyznaniowe

Name des Schöpfers:

Daten:

1760-1760, 1773-1806.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

niemiecki, łaciński

Verfügbarkeit:

Teilweise geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

3

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

3

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.05

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.05

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

baza danych IZA