Klasztor Jezuitów w Bydgoszczy

Signatur
6/429/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
399

Inhalt:

Nie zachowały się akta własne; pozostałe teczki akt mają różną proweniencję zespołową i zostały wytworzone przez sąd landwójtowski w Bydgoszczy, regencję w Kwidzynie i Deputację Kamery Wojenno-Domenalnej w Bydgoszczy; dotyczą sporu z Żydowską Gminą Wyznaniową w Inowrocławiu w sprawach finansowych, sprawowania nadzoru nad klasztorem przez administrację pruską i naprawy budynku poklasztornego.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Jezuici zostali sprowadzeni do Bydgoszczy w 1616 r. jako kaznodzieje i spowiednicy przy kościele farnym. W 1618 r. utworzono misję, rok później rezydencję podlegającą kolegium w Toruniu. Na przełomie lat 1648/49 ukończono świątynię, kolegium w 1653 r. Istniał teatr, bursa muzyczna oraz bractwa kościelne. Po rozwiązaniu zakonu przez Klemensa XIV w 1773 r., w Prusach mogli działać dłużej. W 1782 r. kolegium zostało ostatecznie zlikwidowane, a majątek przeznaczony na cele edukacyjne.

Laufzeit:

[1760]1773-1806

Klassifikation:

instytucje wyznaniowe

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1760-1760, 1773-1806.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

niemiecki, łaciński

Zugänglichkeit:

Teilweise geteilt

Akten insgesamt:

3

Bearbeitete Akten insgesamt:

3

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.05

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.05

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak

baza danych IZA