Klasztor Karmelitów w Markowicach, pow. Inowrocław

Unterschrift
6/442/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
729

Inhalt:

Zespół liczy 4 j.a., z których jedną stanowią odpisy z akt grodzkich Trybunału Piotrkowskiego dotyczące spraw majątkowych; pozostałe, wytworzone przez kamerę i regencję w Bydgoszczy, dotyczą nadzoru nad klasztorem, jego stanu osobowego oraz roszczeń o zwrot kapitalu od hrabiego von Kalkreuth w Koźmianie.

Die Geschichte des Schöpfers:

Klasztor karmelitów trzewiczkowych w Markowicach, wsi w powiecie inowrocławskim, został ufundowany w 1626 r. Z racji szczupłego uposażenia przebywało w nim kilku zakonników. Dlatego być może nie był samodzielny i zależał od karmelitów bydgoskich. W kościele znajdowała się cudowna figura NMP z Dzieciątkiem. Klasztor istniał do 1825 r., kiedy dekretem z 26 lipca został zlikwidowany przez władze pruskie.

Extreme Termine:

[1658] 1777-1827

Einstufung:

instytucje wyznaniowe

Name des Schöpfers:

Daten:

1658-1658, 1777-1827.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski, niemiecki, łaciński

Verfügbarkeit:

Es wird nicht geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

4

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

4

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.04

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.04

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

baza danych IZA