Klasztor Dominikanów w Żninie

Unterschrift
6/453/0
Anzahl der Serien
4
Anzahl der Scans
146

Inhalt:

Zespół stanowią 3 dokumenty pergaminowe z końca XVI w. nadane klasztorowi w związku z otrzymaniem beneficjum w podmiejskiej wsi Góra oraz 10 j.a. wytworzonych przez administrację pruską i Prefekturę Departamentu Bydgoskiego, w związku z nadzorem administracyjnym nad klasztorem i przejęciem jego praw majątkowych.

Die Geschichte des Schöpfers:

Klasztor został fundowany bezpośrednio po najeździe krzyżackim w 1331 r. przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława. Otrzymał ziemię z ogrodem, wolne rybołówstwo na jeziorach żnińskich, młyn w Kosmowie z sadzawką i 3 jatki. Konsekracja murowanego kościoła klasztornego pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela miała miejsce w 1338 r. Wzniesiono wówczas pozostałe zabudowania klasztorne. W 1447 r., po pożarze, rozpoczęto budowę nowego klasztoru. Znacznym wsparciem dla klasztoru było podarowanie w 1596 r. przez arcybiskupa Karnkowskiego beneficjum w podmiejskiej wsi Górze. Od XVII w. klasztor pozbawiony opieki arcybiskupów i w następstwie ogólnego upadku gospodarczego i zmniejszenia znaczenia miasta zaczął stopniowo podupadać. Po przejściu pod władzę pruską znalazł się pod ścisłym nadzorem administracyjnym. W 1819 r. władze wydały dekret o jego zniesieniu ze względu na zły stan budowlany. W 1821 r. został rozebrany, a na jego miejscu zbudowano kościół ewangelicki.

Extreme Termine:

1588-1835

Einstufung:

instytucje wyznaniowe

Name des Schöpfers:

Daten:

1588-1835.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski, niemiecki, łaciński

Verfügbarkeit:

Teilweise geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

13

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

13

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.16

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.16

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

baza danych IZA; baza danych SCRINIUM