Urząd Stanu Cywilnego Osie I, pow. Świecie

Unterschrift
6/1746/0
Anzahl der Serien
8
Anzahl der Scans
202

Inhalt:

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1935.

Die Geschichte des Schöpfers:

Powołany na mocy pruskiej ustawy z 9 III 1874 r., a także ustawy z 6 II 1875 r. wraz z rozporządzeniem wykonawczym z 14 II 1875 r., które wprowadziły obowiązek świeckiej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz organizację urzędów stanu cywilnego i podział na obwody w całej Rzeszy Niemieckiej. Urząd funkcjonował od 1 X 1874 r.

Extreme Termine:

1874-1915

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1915.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Osche I

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

255

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

255

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

baza danych IZA