Zbiór fotografii Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Unterschrift
6/2233/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
1514

Inhalt:

Kanał Bydgoski 1907-1913 (69 j.a.), dworzec kolejowy, widoki Bydgoszczy, wystawa przemysłowa, budynki użyteczności publicznej, portrety, zabytki w Rosji, fotografie Hindenburga, teatralia, akta zatrzymanych przez policję, sprawy sądowe, fotografie okupacyjne osób, zniszczenia, zabytki, pomniki, kościoły, uroczystości, spotkania okolicznościowe, fotografie pamiątkowe i okolicznościowe. Negatywy szklane, diapozytywy, odbitki papierowe

Die Geschichte des Schöpfers:

Extreme Termine:

1869-1997

Einstufung:

zbiory i kolekcje

Name des Schöpfers:

Daten:

1869-1997.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski, niemiecki

Verfügbarkeit:

Teilweise geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

1812

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

1749

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.59

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.29

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
elektronisches Inventar der Archivarbeit Tak