Akta metrykalne żydowskiej gminy wyznaniowej w Fordonie, pow. Bydgoszcz

Unterschrift
6/380/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
930

Inhalt:

Akta urodzeń z lat 1823-1852; akta ślubów z lat 1820-1850, 1852; akta zgonów z lat 1823-1827, 1831-1880, 1886, 1888.

Die Geschichte des Schöpfers:

W latach 1794-1812 obowiązek rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów Żydów spoczywał na magistratach. Rejestrację prowadzono głównie dla celów ewidencyjnych. Na mocy edyktu z 11 III 1812 r. w sprawie obywatelskiej sytuacji Żydów, podzielono ich na dwie grupy: naturalizowanych i nienaturalizowanych. Do pierwszej należeli posiadacze określonego statusu majątkowego, mający stałe zajęcie i miejsce zamieszkania i zdecydowani na przyjęcie dziedzicznego nazwiska. Te osoby były wpisywane na listę "obywateli" państwowych. Od 1812 r. Żydzi ci zostali zobowiązani do rejestracji urodzeń, małżeństw, rozwodów i zgonów przed miejskimi władzami policyjnymi lub przed landratem (mieszkańcy wsi). Ta cywilna rejestracja ograniczała się tylko do Żydów naturalizowanych. 30 III 1847 r. wydano rozporządzenie w sprawie cywilnego poświadczania urodzeń, małżeństw i zgonów Żydów oraz dysydentów. Na mocy ustawy z 23 VII 1847 r. o rejestracji stanu cywilnego Żydów funkcje te przejęły sądy powiatowe (od 1849 r.). Jednolitą rejestrację cywilną wprowadzono w Prusach w 1874 r. Jej prowadzenie powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne.

Extreme Termine:

1820-1880, 1886, 1888

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1820-1880, 1886-1886, 1888-1888.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

niemiecki

Verfügbarkeit:

Teilweise geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

31

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

31

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.3

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

baza danych IZA