Urząd Stanu Cywilnego w Pawłowie

Unterschrift
10/2058/0
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
1479

Inhalt:

akta urodzeń 1874-1891, 1893-1914, 40 j.a.; akta małżeństw 1874-1879, 1881-1887, 1889-1914, 39 j.a.; akta zgonów 1874-1904, 1906, 1908-1914, 39 j.a.; duplikaty 1878, 1 j.a.

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy stanu cywilnego utworzono w Prusach na mocy ustawy króla Wilhelma z dnia 9 marca 1874 r. o urzędowym poświadczeniu stanu urodzenia, zgonu oraz formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz über Beurkundung des Personalstandes und die Form der Eheschliessung). Od dnia 1 października 1874 roku wprowadzono obowiązek jednolitej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz organizację sieci urzędów stanu cywilnego w całej Rzeszy Niemieckiej. Państwo zostało podzielone na obwody (Standesamtbezirk) zasadniczo niepokrywające się z podziałem administracyjno-terenowym i obejmujące w zależności od gęstości zaludnienia jedną lub kilka gmin wiejskich, czyli co najmniej 1500 mieszkańców. Bezpośredni nadzór nad obwodami należał do kompetencji wyższych władz administracyjnych - starosty lub prezydenta rejencji. Czynności urzędu stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom mianowanym tzw. metrykantom. Byli oni odpowiedzialni za prowadzenie ksiąg: urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli obwodu bez względu na wyznanie. Wpisów dokonywano w dwóch egzemplarzach ksiąg: księdze głównej (Hauptregister) i wtóropisie (Nebenregister) przekazywanym do sądu I instancji. Obok ksiąg stanu cywilnego urzędy prowadziły tzw. akta zbiorowe (Sammelakten) oraz skorowidze alfabetyczne do posiadanych ksiąg. Na podstawie § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 ze zmianami) księgi stanu cywilnego są przekazywane do archiwów państwowych po 100 latach od ich zamknięcia.

Extreme Termine:

1874 - 1935; 1937

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1914, 1929-1931, 1933-1933, 1935-1935, 1937-1937.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

niemiecki

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

159

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

156

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.67

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.65

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Liefer- und Abnahmeliste Nie
Buchbestand genehmigt Tak

Zmikrofilmowano j.a. o sygn. 1-29. Wynik skontrum (1995-97): 61 j.a. = 0,95 mb. Stan na 2001r.: oryginały: 78 j.a. = 1,06 mb; duplikaty: 1 j.a. = 0,01 mb.