Dyrekcja Kolejowa w Gdańsku

Signatur
10/1081/0
Anzahl der Serien
63
Anzahl der Scans
4552

Inhalt:

Nabywanie gruntów (kupno, wywłaszczenie). Budowa torowisk. Drogi dojazdowe. Urządzenia komunalne. Mieszkania pracownicze. Przygotowanie do budowy i budowa poszczególnych odcinków linii kolejowych, między innymi Bydgoszcz Gdynia (przez Kościerzynę). Rozbudowa torów w porcie gdyńskim i w porcie gdańskim. Dokumentacja techniczna (plany, rysunki techniczne), budowy poszczególnych odcinków linii kolejowych od drugiej połowy XIX w. na całym obszarze Prowincji Prusy Zachodnie i woj. pomorskiego.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Dyrekcje kolei miały kompetencje władz prowincjonalnych. Zajmowały się problematyką prawną, organizacyjną, techniczną i gospodarczo-finansową budowy i eksploatacji linii kolejowych i przewozu towarowego oraz pasażerskiego. Prowincja Prusy Zachodnie podlegała Dyrekcji Kolei w Bydgoszczy, a od 1984 r. Dyrekcji Kolei w Gdańsku. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej koleje na terytorium Wolnego Miasta Gdańska zostały przekazane pod zarząd polskich kolei państwowych. Dyrekcja kolei na cały obszar Pomorza (łącznie z Wolnym Miastem) mieściła się początkowo w Gdańsku, a od 1933 r. w Toruniu. W Gdańsku pozostało jedynie Biuro Gdańskie PKP, które zawiadywało kolejami na obszarze Wolnego Miasta.

Laufzeit:

1840 - 1945 [-1990]

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1840-1945, 1945-1990.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Eisenbahndirektion Danzig

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

7046

Bearbeitete Akten insgesamt:

6814

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

64.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

60.2

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Karteninventar genehmigt Nie
Buchbestand genehmigt Tak