Akta miasta Bnin (pow. śremski)

Unterschrift
53/1114/0
Extreme Termine
1532 - 1935 [1935 - 1939]
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
8027

Inhalt:

1. Dokument 1747 1 j.a. (sygn. I 1) 2. Księga radziecka 1650-1658 1 j.a. (sygn. I 2) 3. Księgi radziecko-wójtowskie 1678-1736 3 j.a. (sygn.: I 3-I 5) 4. Księgi ławnicze i wójtowskie 1532-1799 7 j.a. (sygn.: I 6-I 12) 5. Akta 1824-1935 (1935-1939) 25 j.a. (sygn.: I 13-I 24, 25-37) [oprac. K. Chojnacka 1968 r. ]

Die Geschichte des Schöpfers:

Bnin - miasto szlacheckie, lokacja przed 1395 r. na terenie osady przygrodowej

Extreme Termine:

1532 - 1935 [1935 - 1939]

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Zarząd Miejski w Bninie (pow. sremski)

Daten:

1532-1743, 1532-1743, 1745-1745, 1745-1745, 1747-1799, 1747-1799, 1824-1825, 1824-1825, 1835-1926, 1835-1926, 1929-1935, 1929-1935, 1935-1939, 1935-1939.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

37

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

37

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak system informatyczny; patrz też tradycyjny (sygn.: I 1-I 24)
Buchbestand genehmigt Tak system informatyczny; patrz też tradycyjny (sygn.: I 1-I 24)

W zespole zmikrofilmowano 23 j. a. o sygn.: I 2-I 24 (nr 0: 68011-68033) i zdigitalizowano (skany) 36 j.a. o sygn.: I 1-I 36 (nr 53: 97382-97417)