Zbiór kart pocztowych Edmunda Mateckiego

Unterschrift
6/3318/0
Anzahl der Serien
30
Anzahl der Scans
126

Inhalt:

1.Widokówki (209) 1.1.Krainy geograficzne (10) 1.2.Miasta i miejscowości (199) 1.2.1.Lit. B (34) 1.2.2.Lit. C (14) 1.2.3.Lit. D (5) 1.2.4.Lit. F (3) 1.2.5.Lit. G (6) 1.2.6.Lit. H (7) 1.2.7.Lit. I (3) 1.2.8.Lit. J (2) 1.2.9.Lit. K (14) 1.2.10.Lit. L (8) 1.2.11.Lit. M (17) 1.2.12.Lit. N (3) 1.2.13.Lit. O (1) 1.2.14.Lit. P (21) 1.2.15.Lit. R (11) 1.2.16.Lit. S (6) 1.2.17.Lit. Ś (23) 1.2.18.Lit. T (3) 1.2.19.Lit. W (9) 1.2.20.Lit. Z (5) 1.2.21.Lit. Ż (4) 2.Karty pocztowe (126) 2.1.Reprodukcje dzieł sztuki (20) 2.2.Fotopocztówki (25) 2.3.Karty tematyczne (53) 2.4.Karty okazjonalne (12) 2.5.Karty reklamowe (16)

Die Geschichte des Schöpfers:

Członek znanej w Bydgoszczy rodziny kupieckiej. Urodził się we Wrześni w 1883 r. W poszukiwaniu pracy w winiarstwie przeniósł się do Wrocławia. Prowadził tam intensywne rozpoznanie rynku zbytu win. Towarzyszyła mu intensywna wymiana korespondencji, zwłaszcza kartek pocztowych, które złożyły się na kolekcję. W 1917 r. przybył do Bydgoszczy i zatrudnił się w winiarni pod firmą Johann Jacob Goerdel przy ul. Długiej 10, prowadzą przez Laurę Bohl. Winiarnia oferowała wiele gatunków win, ale jej specjalnością były wina węgierskie. W 1918 r. Matecki ożenił się z Antoniną Reich, córką restauratora Ludwika Reicha. W latach 20-tych stał się współwłaścicielem winiarni. W 1922 r. E. Matecki uzyskał mandat członka Rady Miejskiej w Bydgoszczy. W 1925 r. został wybrany radcą, niepłatnym członkiem magistratu. Zaangażował się w pracę na rzecz instytucji opieki społecznej. Działał w organizacjach zawodowych związanych handlem winami. W czasie wojny i okupacji Edmund Matecki pozostał w Bydgoszczy znajdując zatrudnienie we własnej, przejętej przez Niemców winiarni. Po zakończeniu wojny na krótko powrócił do winiarni, lecz 1951 r. ostatecznie zamknął firmę. Później działał w Zrzeszeniu Kupców Samodzielnych w Bydgoszczy. Zmarł 11 VIII 1965 r. w Bydgoszczy i został pochowany na Cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej

Extreme Termine:

1905-1938

Einstufung:

zbiory i kolekcje

Name des Schöpfers:

Daten:

1905-1938.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski, niemiecki

Verfügbarkeit:

Teilweise geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

335

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

0

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Arbeitsliste Nie