Urząd Stanu Cywilnego Chwalimie

Signatur
55/561/0
Anzahl der Serien
4
Anzahl der Scans
2357

Inhalt:

Księgi urodzeń z lat 1874-1915; 42 j.a. Księgi małżeństw z lat 1874-1906,1908-1911, 1913, 1915; 39 j.a. Księgi zgonów z lat 1876-1887, 1889-1903, 1906-1915; 37 j.a.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Urząd Stanu Cywilnego Chwalimie rozpoczął swą działalność 1 października 1874 roku, kiedy to na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw wprowadzono w Królestwie Pruskim powszechną oraz świecką rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów. Sprawy te powierzono urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w usc, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht). W latach 1874 - 1938 księgi prowadzone były w języku niemieckim. Urząd istniał do 31 grudnia 1938 roku.

Laufzeit:

1874 - 1915

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1874-1915.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Wallachsee

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

118

Bearbeitete Akten insgesamt:

118

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

1.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.9

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak

Inwentarz w bazie ZoSIA