Sąd Krajowy w Międzyrzeczu

Unterschrift
66/248/0
Anzahl der Serien
30
Anzahl der Scans
68

Inhalt:

1.Akta ogólne, 1879-1938, 279 j.a. Zarządzenia i rozporządzenia, 1881-1935, 10 j.a. Sprawy urzędników sądowych, 1879-1936, 26 j.a. Organizacja sądownictwa, 1879-1937, 49 j.a. Księgowość i środki rzeczowe, 1880-1936, 31 j.a. Kancelaria i archiwum, 1879-1937, 24 j.a. Należności sądowe i kontrola rachunkowości sądowej, 1883-1938, 36 j.a. Więzienie i więźniowie, 1895-1937, 5 j.a. Kontrole i rewizje resortowe oraz zewnętrzne, 1893-1937, 34 j.a. Nieruchomości sądowe, 1879-1937, 24 j.a. Zarządzanie i administracja, 1881-1937, 33 j.a., strona Akta zbiorcze ds Ogólnych (Sammelakten), 1916-1938, 7 j.a. 2. Procesy cywilne, 1884-1941, 144 j.a. Skorowidze, 1934-1936, 1 j.a. Akta zbiorcze ds Procesów cywilnych (O), 1909-1941, 112 j.a. Akta zbiorcze ds Procesów w sprawach dokumentowych, wekslowych i czekowych, 1884-1899, 1936, 25 j.a. Akta zbiorcze ds Skarg prywatnych (Q), 1936-1938, 6 j.a. 3. Sprawy rodzinne i opiekuńcze, 1909-1914, 1934-1944, 213 j.a. Akta zbiorcze ds Rozpraw rozwodowych, 1909-1914, 1934-1944, 174 j.a. Akta zbiorcze ds Unieważnienia małżeństw, 1935-1944, 6 j.a. Akta zbiorcze ds Przywracania małżeńskiego pożycia, 1934-1939, 12 j.a. Akta zbiorcze ds Zaprzeczenia ojcostwa dzieci pochodzących ze związków małżeńskich, 1909-1910, 1934-1943, 15 j.a. Akta zbiorcze ds Zaprzeczenia ojcostwa dzieci pochodzących ze związków pozamałżeńskich, 1939-1943, 5 j.a. Akta zbiorcze ds Ubezwłasnowolnienia, 1909-1912, 1 j.a. 4. Postępowanie odwoławcze w sprawach cywilnych, 1901-1940, 37 j.a. Terminy ostateczne rozpraw sądowych, 1927-1940, 3 j.a. Postępowanie odwoławcze od wyroków sądów rozjemczych, 1921-1932, 1 j.a. Postępowanie odwoławcze od wyroków sądów obwodowych w sprawach cywilnych 1928-1937, 7 j.a. Zażalenia na wyroki sądów obwodowych w sprawach cywilnych (T), 1901-1937, 6 j.a. Zażalenia na wyroki sądów obwodowych w sprawach karnych (Q), 1924-1939, 20 j.a.

Die Geschichte des Schöpfers:

Sąd Krajowy w Międzyrzeczu powołano 1 października 1879 r. Podlegały mu tereny należące do właściwości sądów obwodowych (Amtsgericht) w: Zbąszyniu, Międzychodzie, Grodzisku Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Nowym Tomyślu, Skwierzynie, Kargowej i Wolsztynie. Zasięg terytorialny Sądu Krajowego w Międzyrzeczu uległ zmianie, gdy po 1920 r. część dotychczasowej prowincji poznańskiej została włączona do Polski. Od tego momentu obszar jego działania obejmował właściwość terytorialną sądów obwodowych w Międzyrzeczu, Trzcielu, Skwierzynie i Kargowej. Sąd Krajowy w Międzyrzeczu był sądem II instancji dla spraw cywilnych i karnych rozpatrywanych przez sądy obwodowe, nad którymi sprawował bezpośredni nadzór administracyjny. Zakończył działalność w 1945 r.

Extreme Termine:

1879-1945

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1879-1945.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Landgericht Meseritz

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

673

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

673

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

9.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

9.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

W trakcie skontrum (1995) stwierdzono brak sygn. 613