Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim

Unterschrift
66/392/0
Anzahl der Serien
15
Anzahl der Scans
3

Inhalt:

1. Mapy ogólnogeograficzne, 1890-1984, 45 j.a. – 381 arkuszy: - mapy przeglądowo-topograficzne, 1971-1975, 2 j.a. – 17 arkuszy - mapy topograficzne, 1680?, 1890-1984, 46 j.a. – 367 arkusze 2. Mapy tematyczne, 1793-1980, 82 j.a. – 133 arkusze - mapy ewidencji gruntów, 1824-1960, 26 j.a. – 50 arkuszy - mapy geologiczne, 1908, 1 j.a. – 1 arkusz - mapy gospodarcze, 1793-1980, 12 j.a. – 17 arkuszy - mapy inżynierskie (urządzeniowe), 1906-1950, 3 j.a. – 3 arkusze - mapy klasyfikacyjne, 1949-1962, 8 j.a. – 27 arkuszy - mapy komunikacyjne, 1910-1975, 5 j.a. – 5 arkuszy - mapy planistyczne, 1932-1980, 4 j.a. – 4 arkusze - plany miast i miejscowości, 1890-1950, 4 j.a. – 4 arkusze - mapy polityczno-administracyjne, 1920-1970, 8 j.a. – 8 arkuszy - mapy sytuacyjne, 1900-1960, 10 j.a – 13 arkuszy - mapy sytuacyjno-wysokościowe, 1954, 1 j.a. - 1 arkusz

Die Geschichte des Schöpfers:

Terytorialnie zbiór obejmuje obszar północno-zachodniej Polski, a w szczególności województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego. Po uporządkowaniu zbiór liczy 127 j.a., co stanowi 514 arkuszy i 178 dubletów. Znajdujące się w zbiorze mapy rękopiśmienne wykonywane były przez mierniczych, geometrów i geodetów głównie na polecenie instytucji państwowych, w tym urzędów katastralnych (mapy ewidencji gruntów), władz powiatowych (np. mapy sytuacyjne, klasyfikacyjne) i miejskich (np. mapy inżynieryjne). Mapy drukowane pochodzą zarówno z nakładów dla potrzeb instytucji państwowych, jak i prywatnych firm wydawniczych. W zbiorze znajdują się mapy wydane przez pruskie instytucje państwowe, takie jak Königliche Preussische Landesaufnahme, (a następnie Reichsamt für Landesaufnahme) oraz Liegenschaftsbüro der Reichsbahndirektion Osten. Spośród polskich wydawnictw należy wymienić Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych oraz Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego W.P. Spośród wydawców prywatnych wymienić można jedynie Wydawnictwo Carla Schulza ze Skwierzyny i Paula Barona z Legnicy oraz GEA Verlag G.m.b.H. Berlin. Mapy drukowano w takich zakładach, jak: Berliner Lithographisches Institut (Julius Moser), Lithographische Anstalt von Leopold Kraatz w Berlinie i Zakład Fotokartograficzny Głównego Urzędu Pomiarów Kraju w Warszawie.

Extreme Termine:

[1680?] 1793-1984

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1680-1680, 1793-1984.

Langer Name:

Zbiór map i planów miasta Gorzowa i województwa gorzowskiego

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

130

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

130

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

4.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

4.5

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

Zmina nazwy zespołu z: "Zbiór map i planów miasta Gorzowa i województwa gorzowskiego" zatwierdzona na posiedzeniu KM w dniu 29 grudnia 2008 roku.