Urząd Stanu Cywilnego w Jeżykach

Unterschrift
66/405/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
515

Inhalt:

1. Księgi urodzeń, 1874-1888, sygn. 1; 2. Księgi małżeństw, 1875-1892, 1893-1894, 1897-1913, 1915, 1917-1923, 1925, 1926-1937, sygn. 2, 4, 6; 3. Księgi zgonów, 1874-1890, 1891-1925, 1926-1938 (brak lat: 1927, 1935), sygn. 3, 5, 7;

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku.

Extreme Termine:

1874-1938

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1925, 1926-1938.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Gisenaue

Sprachen:

niemiecki

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

7

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

0

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.19

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Arbeitsliste Tak