Urząd Stanu Cywilnego w Ośnie Lubuskim

Unterschrift
66/525/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
6624

Inhalt:

1. Księgi urodzeń, 1874-1910, 1911-1913, 1914-1917 sygn. 1-32, 65, 67, 70, 72, 75, 77, 79, 81, 84, 85, 88, 90 2. Księgi małżeństw, 1900, 1907-1910, 1911-1913, 1915-1917 sygn. 33, 68, 71, 73, 76, 78, 79, 80, 82, 86, 89, 91 3. Księgi zgonów, 1874-1907, 1909, 1913, 1915 sygn. 34-64, 66, 69, 74, 83, 87

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku.

Extreme Termine:

1874-1913

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1913.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Drossen

Sprachen:

niemiecki

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

91

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

0

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.27

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Arbeitsliste Tak