Dyrekcja Kolei Rzeszy w Opolu

Unterschrift
45/48/0
Extreme Termine
1894-1927,1939
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
10

Inhalt:

schemat organizacyjny kolei niemieckich 1939 (1 j.a.), sprawy prawne, procesowe 1895-1921 (1 j.a.), kontrola paszportowa 1908-1913 (1 j.a.), przewozy, taryfy tranzytowe, zobowiązania finansowe między Polską a Niemcami, ogólny cennik przejazdów 1922-1927 (3 j.a.), pasażerski ruch graniczny - nadzór nad ruchem, ruch wymienny Niemcy-Polska , ruch osobowy z Prusami Wschodnimi 1919-1929 (7 j.a.), taryfa osobowa 1920-1927 (4 j.a.), przewozy towarowe - przewóz węgla i zwierząt oraz innych towarów z polskiego Górnego Śląska do Kłajpedy, Gdańska 1922-1927 (8 j.a.), współzawodnictwo portów Gdańsk - Szczecin 1924 (1 j.a.), zajścia graniczne - skargi na złe traktowanie na granicy ze strony polskich i niemieckich służb granicznych 1922-1927 (2 j.a.), plan techniczny dworca kolejowego w Opolu 1907 (1 j.a.), repertorium b.d. (1 j.a.), akta osobowe 1865-1933 (6 j.a.), przes.1801/2012: dokumentacja techniczna 1924-1927 (1 j.a.), przes.1801/2012: szkice techniczne wagonów 1924-1927 (1 j.a.)

Die Geschichte des Schöpfers:

Dyrekcje kolejowe zostały powołane zarządzeniem króla Pruskiego z dnia 15.12.1894 r. po uprzednim upaństwowieniu i wykupieniu spółek. Zarządzenie to weszło w życie z dniem 1.04.1895 r. W myśl tego zarządzenia naterenie całego Śląska powołano dwie dyrekcje kolei; jedną we Wrocławiu, drugą w Katowicach. Zarządzenie okreslało również zależność i strukturę kolei oraz postanawiało podległość tejże insytucji Ministerstwu. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Domska, Opole 1994]

Extreme Termine:

1894-1927,1939

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1894-1927, 1939-1939.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Deutsche Reichsbahn - Gesselschaft Reichsbahndirektion Oppeln

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

42

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

41

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.8

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Arbeitsliste Tak 1 j.a.
Buchbestand genehmigt Tak 41 j.a.