Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białej

Unterschrift
45/3232/0
Extreme Termine
1837-1874
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
2179

Inhalt:

chrzty, śluby, zgony 1837-1874 (3 j.a.)

Die Geschichte des Schöpfers:

Parafia Rzymskokatolicka w Białej (Zülz) powstała prawdopodobnie w XIII w. Najstarsza utrwalona wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1225 roku. Książę opolski w dokumencie datowanym na 29 XI 1225 r. nakazał, aby osadnicy w miejscowości Gościęcin (Kostenthal) posiadali takie same prawa jak mieszkańcy wsi Biała (Bela) . W innych źródłach, wywodzących się z 1279 oraz z 1285 roku , wśród świadków wymieniony został kasztelan z Białej. Z roku 1285 pochodzi również pierwsza wzmianka o tamtejszym proboszczu imieniem Peter, który pełnił funkcję świadka . W roku 1335 Biała była siedzibą archiprezbiteratu . Parafia w Białej została też ujęta w rejestrze świętopietrza z archidiakonatu opolskiego w 1447 roku . W latach 1867-1886 parafia była siedzibą archiprezbiteratu i należały do niej miejscowości: Biała, Stare Miasto z kościołem filialnym, Szonowice (Schönwitz), Wasiłowice (Waschelwitz) oraz Józefów (Josephsgrund / Josefsgrund) . W 1947 roku parafii bialskiej, oprócz miasta Biała, podlegały następujące miejscowości: Józefowice (obecnie Józefów), Stare Miasto, Szynowice (obecnie Szonowice) oraz Wasiłowice . W roku 1950 duszpasterstwo w parafii objęli ojcowie kamilianie . W latach 1974-1981 parafia była nadal parafią dekanalną i obejmowała miasto Biała i następujące miejscowości: Józefówek, Stare Miasto, Szynowice oraz Wasiłowice . Parafia Rzymskokatolicka w Białej nadal funkcjonuje.

Extreme Termine:

1837-1874

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1837-1874.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

4

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

4

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/160 Parafia Katolicka Biała