Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łężcach

Unterschrift
45/3274/0
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
1174

Inhalt:

chrzty 1800-1842, 1848-1874; śluby 1800-1843, 1848-1874; zgony 1800-1842, 1847-1874 (4 j.a.)

Die Geschichte des Schöpfers:

Pierwsza wzmianka o wiosce Łężce (Lenschütz) pochodzi z 1285 roku . W dokumencie z 1318 roku wymieniony został proboszcz z Łężec (Imeran, Pfarrer der Kirche von Lenzctuk (Lenschütz, Kr. Kosel)) . Kościół powstał na przełomie XIII i XIV w. (przed 1318 rokiem) i nosił wezwanie Wszystkich Świętych . Początki Parafii Rzymskokatolickiej w Łężcach są nieznane. Parafia ta wyliczona została w ramach archiprezbiteratu kozielskiego w rejestrze świętopietrza z 1447 roku . W roku 1867 Parafia Rzymskokatolicka w Łężcach należała do archiprezbiteratu gościęcińskiego i obejmowała następujące miejscowości: Łężce, Bytków (Pikau), Pociękarb (Potzenkarb) oraz Radziejów (Juliusberg) . W 1886 roku w skład parafii wchodziły nadal te same miejscowości powiatu kozielskiego. Zmianą było jedynie to, iż Łężce wymienione zostały z kolonią Wygoda (Wygoda) oraz folwarkami Helenenhof i Waldhof, zaś miejscowość Pociękarb z młynem wodnym Piskorz . W latach 1974-1981 Parafia Rzymskokatolicka w Łężcach należała do dekanatu gościęcińskiego i obejmowała miejscowości: Łężce, Bytków, Pociękarb i Wygoda . W roku 1996 parafia z wyżej wymienionymi miejscowościami należała już do dekanatu kozielskiego . Parafia Rzymskokatolicka w Łężcach pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny nadal funkcjonuje.

Extreme Termine:

1800-1874

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1800-1874.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

4

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

4

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/50 Parafia Katolicka Łężce