Parafia Rzymskokatolicka w Naczęsławicach

Unterschrift
45/3282/0
Anzahl der Serien
5
Anzahl der Scans
128

Inhalt:

księgi metrykalne: chrzty, śluby, zgony 1800-1874 (4 j.a.); księgi komunikujących 1823-1874 (1 j.a.); akta administracyjne kościoła parafialnego w Naczęsławicach 1738-1930 (12 j.a.) oraz kościoła filialnego we Wróblinie 1843-1928 (6 j.a.)

Die Geschichte des Schöpfers:

Data powstania Parafii Rzymskokatolickiej w Naczęsławicach (Groß Nimsdorf) nie jest znana. Pierwotnie miejscowość należała do parafii Kazimierz, a potem Gościęcin . Naczęsławice wzmiankowane zostały w Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego z ok. 1305 roku . Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1418 roku . W tym roku kościół został przypuszczalnie zniszczony przez husytów . W rejestrze świętopietrza z 1447 roku parafia w Naczęsławicach wyliczona została w ramach archiprezbiteratu kozielskiego . Do roku 1619 kościół był w posiadaniu protestantów, a od 1670 roku patronat objęli nad nim franciszkanie z Głogówka , którzy duszpasterzowali w parafii do 1810 roku . W roku 1867 Parafia Rzymskokatolicka w Naczęsławicach należała do archiprezbiteratu gościęcińskiego i obejmowała miejscowości: Naczęsławice i Grodzisko (Grötsch) . W 1886 roku parafię tworzyły te same miejscowości powiatu kozielskiego, z tą różnicą, że Naczęsławice wymienione zostały z koloniami Goldfuß oraz Mierzęcin (Miersenczin). W 1886 roku miejscowość Wróblin (Fröbel) z folwarkami Karolinenhof i Probstberg, leżące w powiecie prudnickim, należały do parafii Biedrzychowice (Friedersdorf) . Kościół filialny we Wróblinie pw. św. Michała podlegał parafii w Biedrzychowicach do 1895 roku, zaś od roku 1896 parafii Naczęsławice . W latach 1974-1996 Parafia Rzymskokatolicka w Naczęsławicach obejmowała miejscowości: Naczęsławice, Grodzisko i Wróblin oraz należała do dekanatu gościęcińskiego . Parafia Rzymskokatolicka w Naczęsławicach pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika nadal funkcjonuje. Parafianie są bardzo zaangażowani muzycznie, o czym świadczą działające we wspólnocie grupy muzyczne powstałe w latach siedemdziesiątych XX wieku – chór i orkiestra .

Extreme Termine:

1738-1930

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1738-1930.

Langer Name:

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Naczęsławicach

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

niemiecki, łaciński

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

24

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

23

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.62

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.61

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
elektronisches Inventar der Archivarbeit Nie
Buchbestand genehmigt Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/58 Parafia Katolicka Naczęsławice oraz 138/157 ...Naczęsławice kościół filialny we Wróblinie