Wydział Powiatowy w Malborku

Unterschrift
9/60/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
93429

Inhalt:

Sprawy ogólne i administracyjne (protokoły posiedzeń) Sprawy budżetowe i finanse Pożyczki zaciągniete przez Wydział Powiatowa Kasa Oszczędności Rachunkowość i nadzór nad finansami jednostek powiatowych Rolnictwo Sprawy dróg kołowych Akcja Plebiscytowa 1920 r. Ewidencja ludności i sprawy stanu cywilnego Podatki Restauracje i gastronomia Łowiectwo Sprawy komunalne Nadzór państwowy nad gminami Zespół ma strukturę złożoną, brak konkretnego podziału rzeczowego. Podział i układ zespołu według zadań oraz kompetencji poszczególnych członków Wydziału Powiatowego (sekcje I-IV, V-VI)

Die Geschichte des Schöpfers:

Wydział Powiatowy w Malborku (Kreisausschuss Marienburg) był organem administracji państwowej w Prusach, powołanym na podstawie ustaw z 13 grudnia 1872 roku i 19 marca 1881 roku celem: „zarządzania sprawami powiatu i nadzoru nad interesami ogólnej administracji krajowej”. Wydział Powiatowy składał się ze starosty (landrata) i szesciu członków wybieranych przez zgromadzenie powiatowe (Kreisversammlung) spośród mieszkańców. Kadencja członków Wydziału Powiatowego trwała 6 lat, co dwa lata następowała wymiana składu. Urząd był organem doradczo-kontrolnym władzy uchwałodawczej, opiniującym uchwały sejmiku powiatowego (Kreistag). Ponadto sprawował administracje powiatu stosownie do ustaw Sejmiku i mianował urzędników powiatowych i nadzorował ich działalność. Formą działalności były sesje i posiedzenia Wydziału. Wydział Powiatowy wydawał drukowane preliminaże i budżety oraz sprawozdania z działalności. Kres działalności urzędu położyło zdobycie miasta przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 roku. Siedziba Wydziału Powiatowego mieściła się w budynku Starego Ratusza na Starym Mieście w Malborku.

Extreme Termine:

1818-1944

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1818-1944.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Kreisausschuß Marienburg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

577

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

577

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

13.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

12.7

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak