Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie III

Signatur
65/1390/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
93056

Inhalt:

1. Księgi urodzeń 1902-1919; 2. Księgi małżeństw 1902-1937; 3. Księgi zgonów 1902-1937;

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie III powstał w 1902 r., po przeprowadzonej reformie terenu działania poszczególnych urzędów działających na terenie miasta Szczecina. Urzędy stanu cywilnego zobowiązane były do prowadzenia ksiąg w trzech seriach: urodzenia, małżeństwa i zgony, sporządzanych w dwóch egzemplarzach: pierwopis (Haupt–Register) i wtóropis (Neben–Register). Ten ostatni po zakończeniu wpisów z danego r. przekazywany był na przechowanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie III istniał do 1945 r. Pod koniec II wojny światowej władze niemieckie przeprowadziły ewakuację części ksiąg (zwłaszcza pierwopisów) ze wschodnich prowincji w głąb Niemiec. Obecnie przechowywane są one w Standesamt I w Berlinie. Po zakończeniu wojny, na Ziemiach Odzyskanych pozostała stosunkowo duża liczba ksiąg w większości wtóropisów. Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 1976 r. po stuletnim okresie przechowywania księgi USC sukcesywnie są przekazywane od 1978 r. do AP w Szczecinie.

Laufzeit:

1902-1937

Klassifikation:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1902-1937.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Stettin III

Sprachen:

niemiecki

Zugänglichkeit:

Vollständig geteilt

Akten insgesamt:

297

Bearbeitete Akten insgesamt:

292

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

10.61

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

10.44

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak
Liefer- und Abnahmeliste Nie

Zdigitalizowane i zmikrofilmowane sygn. 1-125