Urząd Stanu Cywilnego w Legnicy

Unterschrift
85/579/0
Extreme Termine
1874 - 1937
Anzahl der Serien
4
Anzahl der Scans
57253

Inhalt:

księgi stanu cywilnego: urodzeń 1875, 1881-1884, 1886-1895, 1897-1900, 1903, 1906, małżeństw 1874-1875, 1877, 1885, 1887-1891, 1893-1896, 1898-1900, 1902-1903, 1905-1923, 1926-1928, 1930-1935, 1937, zgonów 1874-1884, 1886-1906, 1908-1925, 1927, 1929-1932, 1934, 1937; skorowidze alfab.: urodzeń: 1874-1937, małżeństw: 1929-1930, 1933, zgonów: 1929

Die Geschichte des Schöpfers:

1 października 1874 r. ustawą o świeckiej rejestracji stanu cywilnego powołano w państwie pruskim urzędy stanu cywilnego – Standesämter. Ustawa ta zniosła wymienione wyżej różne formy rejestracji ruchu naturalnego ludności, wprowadzając rejestrację jednolitą, powszechną i obowiązkową przez mianowanych przez władze administracyjne specjalnych urzędników stanu cywilnego. Obowiązująca od 1 I 1876 r. ustawa o cywilnej rejestracji stanu cywilnego w całej Rzeszy niemieckiej całkowicie oddzieliła rejestrację stanu cywilnego od spraw kościelnych. Urodzenia, małżeństwa i zgony wszystkich obywateli rejestrowano odtąd obowiązkowo, bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg, każdy w dwóch egzemplarzach. Wszystkich wpisów w księgach dokonywano w języku niemieckim. Księgi główne pozostawały w urzędach stanu cywilnego, ich duplikaty zabezpieczano w archiwach, najczęściej sądów.

Extreme Termine:

1874 - 1937

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1896, 1874-1896, 1897-1901, 1897-1901, 1902-1903, 1902-1903, 1904-1905, 1904-1905, 1906-1907, 1906-1907, 1908-1909, 1908-1909, 1910-1911, 1910-1911, 1912-1913, 1912-1913, 1914-1935, 1914-1935, 1929-1933, 1929-1933, 1936-1937, 1936-1937.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Liegnitz

Sprachen:

niemiecki

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

221

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

0

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

10.01

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Liefer- und Abnahmeliste Tak
Arbeitsliste Tak 4 j. a.
Liefer- und Abnahmeliste Tak
Arbeitsliste Tak 4 j. a.

niem. Liegnitz