Księstwo Opolsko-Raciborskie

Unterschrift
82/8/0
Anzahl der Serien
7
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

I. Dokumenty 1. Stosunek księcia do podległego księstwa /1321-1653/ Sprawy rodzinne, hołdy, finanse, sprawy graniczne, stosunek do sąsiadów, domeny. 2. Stany /1427/ Sprawy żydowskie. 3. Skarbowość /1454-1499/ Zadłużenia. 4. Militaria /1394/ Uwolnienie z niewoli. 5. Księstwo Opolskie - dobra ziemskie /1304-1762/ Dokumenty dot. Poszczególnych miejscowości w układzie chronologicznym. 6. Księstwo Raciborskie - dobra ziemskie /1303-1702/ Zawartość j.w. II. Akta 1. Stosunek księcia do podległego mu księstwa /1500-1795/ Sprawy monetarne, piwowarstwo, sprawy majątkowe, urbarze. 2. Stany /1558-1742/ Sprawy sejmiku, protokoły zjazdów, ordynacja pańszczyźniana. 3. Zarzadzanie księstwem /1551-1825/ Protokoły starosty księstwa, księgi kupna i sprzedaży, testamenty, księgi hipoteczne, sygnaturalne, sprawy kancelarii i archiwalne, księgi ingrosacyjne. 4. Ustrój prawno - sądowniczy /1558-1632/ Księgi skarg i wyroków. 5. Skarbowość /1620-1742/ Podatki, egzekucje, zastawy. 6. Wojskowość /1740-1779/ Budowa fortyfikacji w Koźlu, dostawy na potrzeby wojska. 7. Aneks /1532-1720/ Urbarze dóbr.

Die Geschichte des Schöpfers:

W wyniku podziału dzielnicy śląskiej między synów Władysława II, powstało księstwo raciborskie - pod rządami Mieszka Plątonogiego - obejmujące Górny Śląsk (bez ziemi opolskiej) oraz połączone ziemie dzielnicy krakowskiej (Oświęcim, Bytom, Chrzanów, Pszczyna, Zator). Już w 1202 r. do księstwa raciborskiego włączono ziemię opolską, a Opole stało się stolicą księstwa. Po śmierci ks. Władysława w 1281 r.dzielnica opolska rozpadła się na cztery księstwa: 1. Opolskie, 2. Cieszyńskie i oświęcimskie, 3. Raciborskie, 4. Bytomskie i koziejskie. Na początku XIV wieku nastąpił dalszy podział księstwa opolskiego na trzy części: opolską, strzelecką i niemodlińską. Księstwo raciborskie utrzymało swą niepodległość. W 1335 r. książę raciborski Leszek złożył hołd Koronie Czeskiej, a po jego śmierci w 1340 r. Racibórz przeszedł pod panowanie książąt opolskich. Książę opolski Bolko także otrzymał swoje księstwo z rąk króla czeskiego jako lenno. Księstwo opolsko-raciborskie pozostało w rękach Piastów do 1532 r. Po wymarciu linii Piastów opolskich księstwo przeszło we władanie królów czeskich i cesarzy austriackich, a następnie w 1740/41 r. wraz z calym Śląskiem pod panowanie pruskie.

Extreme Termine:

1303 - 1825

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Rep.4f /dokumenty/ i Rep.35, Rep.36 /akta/

Daten:

1303-1825.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Fürstenthum Oppeln-Ratibor

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

407

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

407

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

9.2

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

9.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak