Komisja Generalna dla Śląska we Wrocławiu

Unterschrift
82/192/0
Anzahl der Serien
121
Anzahl der Scans
800

Inhalt:

Akta: I. Okręg rejencji wrocławskiej /Regierungsbezirk/ 1. Powiat wrocławski /1775-1944/ 15. Powiat dzierżoniowski /1817-1939/ 2. Powiat brzeski /1783-1943/ 16. Powiat świdnicki /1814-1924/ 3. Powiat ząbkowicki /1783-1943/ 17. Powiat ścinawski /1804-1940/ 4. Powiat kłodzki /1822-1942/ 18. Powiat strzeliński /1794-1944/ 5. Powiat górowski /1769-1944/ 19. Powiat strzegomski /1794-1941/ 6. Powiat bystrzycki /1832-1937/ 20. Powiat trzebnicki /1802-1941/ 7. Powiat milicki /1817-1940/ 21. Powiat wałbrzyski /1823-1940/ 8. Powiat ziębicki /1819-1944/ 22. Powiat sycowski /1799-1844/ 9. Powiat namysłowski /1810-1940/ 23. Powiat wołowski /1802-1941/ 10. Powiat średzki /1811-1944/ 11. Powiat noworudzki /1833-1916/ 12. Powiat niemczański /1809-1924/ 13. Powiat oleśnicki /1799-1943/ 14. Powiat oławski /1748-1942/ W obrbie powiatów układ alfabetyczny wg miejscowości. Akta poszczególnych powiatów zawierają matariały jednorodne, nie nie różniące się pod względem treści. Uwłaszczenie chłopów i związana z tym regulacja stosunków dworskich i włościańskich, recesy, oszacowanie majątków, nadanie chłopom prawa własności, zniesienie i podział wspólnot gminnych, serwitutów, ciężarów gruntowych, regulacja granic, tabele prestacyjne i legitymacyjne, wykazy ciężarów pańszczyżnianych (ciężary gruntowe, laudemia, dziesięciny kościelne), osadnictwo, gospodarstwz rentowe, sprawy katastralne i procesowe. II. Okręg rejencji legnickiej (Regierungbezirk Liegnitz) 1. Powiat bolkowski /1809-1944/ 11. Powiat kamiennogórski /1823-1938/ 2. Powiat bolesławiecki /1824-1942/ 12. Powiat lubański /1823-1925/ 3. Powiat kożuchowski /1815-1942/ 13. Powiat legnicki /1805-1941/ 4. Powiat głogowski /1818-1944/ 14. Powiat lwówecki /1821-1929/ 5. Powiat zgorzelecki /1822-1944/ 15. Powiat rothenburski /1801-1940/ 6. Powiat złotoryjski /1810-1940/ 16. Powiat lubiński /1801-1942/ 7. Powiat zielonogórski /1808-1943/ 17. Powiat żagański /1822-1941/ 8. Powiat jeleniogórski /1807-1942/ 18. Powiat świerzawski /1821-1945/ 9. Powiat wojrowicki /1821-1944/ 19. Powiat szprotawski /1820-1943/ 10. Powiat jaworski /1815-1944/ III. Okręg Rejencji Opolskiej 1. Powiat bytomski /1806-1941/ 11. Powiat prudnicki /1742-1943/ 2. Powiat kozielski /1748-1945/ 12. Powiat opolski /1774-1944/ 3. Powiat niemodliński /1743-1939/ 13. Powiat pszczyński /1748-1923/ 4. Powiat grodkowski /1764-1449/ 14. Powiat raciborski /1748-1944/ 5. Powiat zabrzański /1807-1935/ 15. Powiat oleski /1748-1941/ 6. Powiat katowicki /1811-1922/ 16. Powiat rybnicki /1836-1935/ 7. Powiat kluczborski /1755-1943/ 17. Powiat strzelecki /1803-1942/ 8. Powiat głubczycki /1793-1941/ 18. Powiat tarnogórski /1817-1919/ 9. Powiat lubliniecki /1754-1939/ 19. Powiat toszecko-gliwicki /1801-1941/ 10. Powiat nyski /1778-1944/ Materiały lużne dot. Spraw majatkowych i sądowych z terenu Dolnego Śląska (przekazane za pośrednictwem Komisji Zakupów). /1806-1917/ 1 fasc.=0,07 mb. B. Mapy i plany Plany sytuacyjne wsi lub części zabudowań wiejskich, parcele, łąki, folwarki, grunty orne, dobra rycerskie, grunty chłopskie, areał leśny, linie kolejowe, plany katastralne. I. Okręg rejencyjny wrocławski 1. Powiat brzeski /1810-1860/ 10. Powiat strzeliński /1803-1893/ 2. Powiat górowski /1824-1919/ 11. Powiat sycowski /1743-1939/ 3. Powiat namysłowski /1812-1857/ 12. Powiat trzebnicki /1805-1901/ 4. Powiat niemczański /1749-1919/ 13. Powiat wałbrzyski /1837/ 5. Powiat noworudzki /1851-1855/ 14. Powiat wołowski /1779-1902/ 6. Powiat oleśnicki /1807-1880/ 15. Wrocław miasto /1818-1935/ 7. Powiat oławski /1824-1860/ 16. Wrocław powiat /1801-1926/ 8. Powiatśredzki /1810-1894/ 17. Powiat ząbkowicki /1811-1925/ 9. Powiat świdnicki /1907/ 18. Powiat ziębicki /1819-1871/ II. Okręg rejencyjny legnicki 1. Powiat bolesławiecki /1826-1860/ 2. Powiat kamiennogórski /1806-1860/ 3. Powiat legnicki /1810-1878/ 4. Powiat lubański /1823-1867/ 5. Powiat lwówecki /1864-1912/ 6. Powiat świerzawski /1835/ 7. Powiat zgorzelecki /1815-1914/ + mapy nie zinwentaryzowane 260 szt. III. Okręg rejencyjny opolski 1. Powiat głubczycki /1826-1908/ 6. Powiat nyski /1821-1879/ 2. Powiat grodkowski /1819-1909/ 7. Powiat opolski /1826-1836/ 3. Powiat kozielski /1862-1916/ 8. Powiat prudnicki /1817-1877/ 4. Powiat lubliniecki /1858-1904/ 9. Powiat raciborski /1818-1865/ 5. Powiat niemodliński /1764-1888/ 10. Powiat rybnicki /1818-1915/ 11. Powiat strzelecki /1817-1900/ IV. Inne Rejencje 1. Belzig (Niemcy) 2. Powiat Leszno (Lissa) 3. Powiat Zielona Góra (Grünberg) 4. Powiat Żary (Sorau).

Die Geschichte des Schöpfers:

Edykt z 9.X.1807 r. zniósł w Prusach poddaństwo chłopów. W ślad za nim wydano 14.IX.1811r. ustawę uwłaszczeniową, którą wraz z deklaracją z 29.V.1816 r. zapoczątkowała trwajacy kilkadziesiąt lat proces regulowania stosunków społeczno-gospodarczych na wsi. Dla wykonania tych zadań powołano rozporządzeniem z 20.VI.1817 r. Komisję Generalną. Był to organ dwuinstancyjny, działajacy kolegialnie i podległy ministrowi spraw wewnętrznych. W początkowym okresie swego istnienia Komisja Generalna dla Śląska, a właściwie dla Górnego Śląska ( nazwa pierwotna), nie miała wyznaczonej siedziby stałej i przejściowo miała biura w Strzelcach Opolskich. Dopiero w 1826 r. wyznaczono jej stałą siedzibę we Wrocławiu. Do zakresu działań Komisji należały następujące sprawy: 1) regulowanie stosunków na wsi zgodnie z edyktem z 1811 r. i deklaracją z 1816 r. 2) podział wspólnej własności gminnej i wytyczanie granic nowych włości. 3) rozstrzyganie sporów między stronami. 4) zatwierdzanie recesów uwłaszczeniowych. 5) wprowadzanie w życie swoich decyzji ( w razie potrzeby także drogą przymusu). Wszystkie sprawy należące do zakresu działania Komisji Generalnej były podejmowane kolegialnie, na wspólnych zebraniach, zwoływanych raz w tygodniu. Instytucją odwoławczą od orzeczeń Komisji Generalnej było Kolegium Rewizyjne we Wrocławiu, składające się z pięciu członków. Decyzje Kolegium rewizyjnego podejmowane były większością głosów. Jako trzecia instytucja do rozpatrywania spraw wyjątkowej wagi działał tajny Wyższy Trybunał w Berlinie. Organami pomocniczymi Komisji Generalnej były komisje specjalne wykonujące w terenie powierzone im zadania. Każda komisja specjalna składała się z komisarza, kancelisty i mierniczego. W skład Komisji Generalnej dla Śląska we Wrocławiu na przełomie XIX i XX wieku wchodziły następujące komórki organizacyjne: I Kolegium Komisji złożone z komisarza generalnego (prezydenta) i 10 członków w większości w stopniu tajnego radcy, II Biuro Prezydialne, III Kancelaria, IV Biuro Techniczne, V Inspektorat Mierniczy, VI Biuro Geodezyjno-Techniczne, VII Naczelny Mierniczy, VIII Biuro Spraw Ogólnych. Komisja generalna dla Śląska we Wrocławiu została zlikwidowana rozporządzeniem z 3.VI.1919 r. Na jej miejsce utworzono Krajowy Urząd kultury Rolnej (Landeskulturamt). Komisja Generalna zawiera akta ze wszystkich powiatów Śląska.

Extreme Termine:

[1736] 1815 - 1918 [1945]

Einstufung:

administracja ogólna

Name des Schöpfers:

Daten:

1736-1736, 1815-1918, 1945-1945.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

General Kommission für Schlesien zu Breslau

Sprachen:

niemiecki

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

53620

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

53356

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

17

Aktuelle Materialien insgesamt

628.41

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

628.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Liefer- und Abnahmeliste Tak 2 j.a.
Arbeitsliste Nie 2 j.a.
Buchbestand genehmigt Tak 50872 j.a.
Karteninventar genehmigt Tak 2484 arkusze map
keine hilfe Nie część dokumentacji geodezyjno-kartograficznej