Starostwo Powiatowe w Miliczu

Unterschrift
82/587/0
Anzahl der Serien
5
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

1. Sprawy ogólno - administracyjne. /1839-1934/ 1-8 Budowa domu starców we Wrocławiu, akta osobowe urzędników. 2. Recesy uwłaszczeniowe wsi. /1821-1890/ 9-131, 398-400 3. Sprawy kościelne i szkolne. /1820-1921/ 132-395 Sprawy wyznań, sprawy konfirmandów, procesji Bożego Ciała, cmentarzy, dochodów duchowieństwa, poszczególnych kościołów ewangelickich, związki szkolne, ferie szkolne, majatek szkolny, gaże nauczycielskie, szkoły dokształcające, szkoły symultantki, ewangelickie, katolickie, budowa i remonty szkół. 4. Ubezpieczenia od ognia. /1861-1907/ 396 5. Łowiectwo. /1910-1911/ 397

Die Geschichte des Schöpfers:

Od początku istnienia, aż do 1906 r. urząd administrował powiatem milicko-żmigrodzkim, który z dniem 1.I.1907r. Zmienił nazwę na powiat milicki.

Extreme Termine:

1820 - 1921

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1820-1921.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Landratsamt Militsch

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

400

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

400

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

12.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

12.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak