Zbiór Recesów Uwłaszczeniowych z powiatu Góra

Unterschrift
82/591/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Recesy Uwłaszczeniowe (uporządkowane alfabetycznie wg nazw miejscowości). /1822-1927/ 1-287

Die Geschichte des Schöpfers:

Komisja Generalna we Wrocławiu przeprowadzając regulację stosunków własnościowych między panami feudalnymi a chłopami sporządzała w toku swej działalności wtórniki recesów uwłaszczeniowych, które przesyłała starostom powiatowym do wykonania.

Extreme Termine:

1822 - 1927

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1822-1927.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

287

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

287

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

3.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

3.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak