Zbiór Recesów Uwłaszczeniowych z powiatu Oława

Unterschrift
82/592/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Recesy Uwłaszczeniowe ( uporządkowane alfabetycznie wg nazw miejscowości ). /1823-1876/ 1-51

Die Geschichte des Schöpfers:

Komisja Generalna we Wrocławiu przeprowadzając regulację stosunków własnościowych między panami feudalnymi a chłopami sporządzała w toku swej działalności wtórniki recesów uwłaszczeniowych, które przesyłała starostom powiatowym do wykonania.

Extreme Termine:

1823 - 1876

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1823-1876, 1823-1876.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

51

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

51

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.4

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak