Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu II

Unterschrift
82/1426/0
Anzahl der Serien
7
Anzahl der Scans
206227

Inhalt:

1. Księgi Urodzeń. /1874-1913, 1920/ 2. Księgi Małżeństw. /1874-1913, 1934, 1936/ 3. Księgi Zgonów. /1874-1913, 1933/ 4. Skorowidze: Urodzeń (A-G, H-K, L-R, S-Z) / 1874-1887, 1888-1900, 1931, 1934-1935/ Małżeństw (A-Z, A-Z) /1874-1887, 1888-1900, 1937/ Zgonów (A-J, K-R), (A-J, K-R, S-Z) /1874-1887, 1888-1900, 1934, 1937/

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy stanu cywilnego zostały utworzone w Prusach na podstawie ustawy z 9.03.1874 r. i rozpoczęły działalność 16.03.1874 r. Przejęły funkcje od urzędów parafialnych katolickich i ewangelickich. W miejscu dotychczasowych kościelnych ksiąg metrykalnych wprowadzono rejestry urodzeń, ślubów i zgonów. W co niektórych USC zachowały się skorowidze alfabetyczne do ksiąg. Teren, który obejmował swym zasięgiem urząd stanu cywilnego (Standesamt) nosił nazwę: Obwód Urzędu Stanu Cywilnego (Standesamtsbezirk). Tworzenie obwodów urzędów oraz ich obsadzanie urzędnikami, należało do kompetencji wyższych władz administracyjnych. Z zasady każda gmina tworzyła obwód urzędu stanu cywilnego, a burmistrz, wójt lub ich zastępcy wykonywali obowiązki urzędników stanu cywilnego. Władze gminne mogły zaproponować na te stanowiska osobnych urzędników. Nadzór nad działalnością USC należał do władzy administracyjnej, o ile przepisy krajowe nie stanowiły inaczej.

Extreme Termine:

1874 - 1937

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1905, 1907-1907, 1908-1908, 1909-1913, 1920-1937.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Breslau II

Sprachen:

niemiecki

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

874

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

0

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

43.7

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Arbeitsliste Tak 11 j.a.
Liefer- und Abnahmeliste Tak 863 j.a.