Urząd Stanu Cywilnego w Popowicach

Unterschrift
82/1447/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
186

Inhalt:

Księgi urodzeń - 1874, 1877, 1879-1881 Księgi małżeństw - 1874 - 1877, 1880 Księgi zgonów - 1874, 1877, 1880

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy stanu cywilnego zostały utworzone w Prusach na podstawie ustawy z 9.03.1874 r. i rozpoczęły działalność 16.03.1874 r. Przejęły funkcje od urzędów parafialnych katolickich i ewangelickich. W miejscu dotychczasowych kościelnych ksiąg metrykalnych wprowadzono rejestry urodzeń, ślubów i zgonów. W co niektórych USC zachowały się skorowidze alfabetyczne do ksiąg. Teren, który obejmował swym zasięgiem urząd stanu cywilnego (Standesamt) nosił nazwę: Obwód Urzędu Stanu Cywilnego (Standesamtsbezirk). Tworzenie obwodów urzędów oraz ich obsadzanie urzędnikami , należało do kompetencji wyższych władz administracyjnych . Z zasady każda gmina tworzyła obwód urzędu stanu cywilnego, a burmistrz, wójt lub ich zastępcy wykonywali obowiązki urzędników stanu cywilnego. Władze gminne mogły zaproponować na te stanowiska osobnych urzędników. Nadzór nad działalnością USC należał do władzy administracyjnej, o ile przepisy krajowe nie stanowiły inaczej.

Extreme Termine:

1874 - 1881

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1877, 1879-1881.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Pöpelwitz

Sprachen:

niemiecki

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

13

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

0

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.13

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Liefer- und Abnahmeliste Tak