Urząd Stanu Cywilnego w Węgrach, gm. Wrocław

Unterschrift
82/1490/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

1. Księgi Urodzeń. /1874- 1878, 1881, 1884, 1886, 1888, 1889, 1891, 1892, 1897- 1899, 1901, 1902/ 2. Księgi Małżeństw. /1874, 1876, 1880, 1881, 1883, 1885, 1888, 1889, 1892, 1893, 1897- 1901, 1904/ 3. Księgi Zgonów. /1874- 1877, 1880, 1881, 1883, 1885- 1887, 1889, 1891, 1892, 1897- 1899, 1901, 1903, 1904, 1906/

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy stanu cywilnego zostały utworzone w Prusach na podstawie ustawy z 9.03.1874 r. i rozpoczęły działalność 16.03.1874 r. Przejęły funkcje od urzędów parafialnych katolickich i ewangelickich. W miejscu dotychczasowych kościelnych ksiąg metrykalnych wprowadzono rejestry urodzeń, ślubów i zgonów. W co niektórych USC zachowały się skorowidze alfabetyczne do ksiąg. Teren, który obejmował swym zasięgiem urząd stanu cywilnego (Standesamt) nosił nazwę: Obwód Urzędu Stanu Cywilnego (Standesamtsbezirk). Tworzenie obwodów urzędów oraz ich obsadzanie urzędnikami , należało do kompetencji wyższych władz administracyjnych . Z zasady każda gmina tworzyła obwód urzędu stanu cywilnego, a burmistrz, wójt lub ich zastępcy wykonywali obowiązki urzędników stanu cywilnego. Władze gminne mogły zaproponować na te stanowiska osobnych urzędników. Nadzór nad działalnością USC należał do władzy administracyjnej, o ile przepisy krajowe nie stanowiły inaczej.

Extreme Termine:

1874 - 1904 [1906]

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1904, 1874-1904, 1906-1906, 1906-1906.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Wangern

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

56

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

0

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Liefer- und Abnahmeliste Tak
Liefer- und Abnahmeliste Tak