Urząd Stanu Cywilnego w Sobięcinie

Unterschrift
82/1575/0
Extreme Termine
1874 - 1938
Anzahl der Serien
7
Anzahl der Scans
27254

Inhalt:

1. Księgi Urodzeń. /1874-1918/ 2. Księgi Małżeństw. /1874-1938/ 3. Księgi Zgonów. /1875-1932, 1934-1938/ 4. Skorowidz Zgonów. /1874-1888/

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy stanu cywilnego zostały utworzone w Prusach na podstawie ustawy z 9.03.1874 r. i rozpoczęły działalność 16.03.1874 r. Przejęły funkcje od urzędów parafialnych katolickich i ewangelickich. W miejscu dotychczasowych kościelnych ksiąg metrykalnych wprowadzono rejestry urodzeń, ślubów i zgonów. W co niektórych USC zachowały się skorowidze alfabetyczne do ksiąg. Teren, który obejmował swym zasięgiem urząd stanu cywilnego (Standesamt) nosił nazwę: Obwód Urzędu Stanu Cywilnego (Standesamtsbezirk). Tworzenie obwodów urzędów oraz ich obsadzanie urzędnikami , należało do kompetencji wyższych władz administracyjnych . Z zasady każda gmina tworzyła obwód urzędu stanu cywilnego, a burmistrz, wójt lub ich zastępcy wykonywali obowiązki urzędników stanu cywilnego. Władze gminne mogły zaproponować na te stanowiska osobnych urzędników. Nadzór nad działalnością USC należał do władzy administracyjnej, o ile przepisy krajowe nie stanowiły inaczej.

Extreme Termine:

1874 - 1938

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1938.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Hermsdorf

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

193

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

0

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

5.3

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Liefer- und Abnahmeliste Tak