Urząd Stanu Cywilnego w Roztoce, gm. Dobromierz

Unterschrift
82/1678/0
Extreme Termine
1874 - 1935
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
1930

Inhalt:

1. Księgi Urodzeń. /1874, 1877, 1878-1882, 1884, 1887-1890, 1892-1894, 1897, 1901, 1904, 1911-1912, 1914-1915/ 2. Księgi Małżeństw. /1874, 1876- 879, 1881, 1886, 1888-1889, 1891-1895, 1898-1900, 1901, 1902, 1904-1905, 1907-1909, 1912-1913, 1916, 1919, 1922, 1924-1927, 1929, 1934-1935/ 3. Księgi Zgonów. /1875, 1877- 1878, 1880-1881, 1883, 1887-1889, 1891-1893, 1895-1900, 1909-1911, 1913, 1915-1918, 1922, 1927-1928, 1930-1933/

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy stanu cywilnego zostały utworzone w Prusach na podstawie ustawy z 9.03.1874 r. i rozpoczęły działalność 16.03.1874 r. Przejęły funkcje od urzędów parafialnych katolickich i ewangelickich. W miejscu dotychczasowych kościelnych ksiąg metrykalnych wprowadzono rejestry urodzeń, ślubów i zgonów. W co niektórych USC zachowały się skorowidze alfabetyczne do ksiąg. Teren, który obejmował swym zasięgiem urząd stanu cywilnego (Standesamt) nosił nazwę: Obwód Urzędu Stanu Cywilnego (Standesamtsbezirk). Tworzenie obwodów urzędów oraz ich obsadzanie urzędnikami , należało do kompetencji wyższych władz administracyjnych . Z zasady każda gmina tworzyła obwód urzędu stanu cywilnego, a burmistrz, wójt lub ich zastępcy wykonywali obowiązki urzędników stanu cywilnego. Władze gminne mogły zaproponować na te stanowiska osobnych urzędników. Nadzór nad działalnością USC należał do władzy administracyjnej, o ile przepisy krajowe nie stanowiły inaczej.

Extreme Termine:

1874 - 1935

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1905, 1907-1935.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Rohnstock

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

94

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

0

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Liefer- und Abnahmeliste Tak