Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łysakowie

Signatur
76/147/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
989

Inhalt:

akta urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Kościelne księgi metrykalne w Polsce sporządzano od 1577 roku na podstawie postanowień soboru trydenckiego obradującego w latach 1545-1563. Natomiast świecką rejestrację urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzono z dniem 1.05.1808 r. na podstawie artykułu 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 roku. Wprowadzone wówczas na terenie Księstwa Warszawskiego świeckie urzędy stanu cywilnego prowadzono w każdej gminie dla wszystkich wyznań łącznie. Ich organizację, zakres i sposób działania regulowały przepisy kodeksu Napoleona, a prowadzenie powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymsko-katolickich. W 1825 roku rozgraniczono akta poszczególnych wyznań na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. W roku 1868 wprowadzono obowiązek sporządzania akt w języku rosyjskim. Teren działania: Andrychy, Helenowo, Humięcino, Janów, Klary, Koski, Leśniewo Dolne, Leśniewo Górne, Łysakowo, Mierzanowo, Sepiraki, Stryjewo, Stryjewko, Stryjewo Wielkie, Zakrzewo Małe, Zakrzewo Wielkie

Laufzeit:

1826-1913

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1826-1913.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

117

Bearbeitete Akten insgesamt:

64

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

1.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.4

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak 64 ja
Arbeitsliste Tak 43 ja
Abgabe- und Abnahmeliste Tak 10 ja

Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 4 ja., 0,04 mb